Persoonlijke coaching

Met onze persoonlijke coaching helpen we mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. In dit traject worden deelnemers in samenwerking met een coach gestimuleerd om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Voor wie?

Dit traject is speciaal voor uitkeringsgerechtigden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Psychische problemen of lichamelijk klachten spelen hierbij vaak een rol. Waarschijnlijk is het verdienvermogen (tijdelijk) verlaagd.

Wat is het doel?

Het doel van dit project verschilt per deelnemer. Samen bekijken we wat de persoonlijke doelstellingen zijn. Wel geldt dat alle deelnemers in maatschappelijk opzicht optimaal participeren, waardoor ze doorstromen naar hogere treden op de participatieladder.

Hoe gaat het in z’n werk?

Na aanmelding van een deelnemer, neemt onze coach contact op om de doelen scherp te stellen. Als de deelnemer dat wil, gebeurt dat tijdens een gesprek met de deelnemer. We kijken samen welke veranderingen wenselijk of noodzakelijk zijn met de opdracht of vraag van de opdrachtgever als uitgangspunt.

De doelen die de deelnemer wil bereiken, leggen we vast in een coachingsplan. Samen met de coach gaat de deelnemer aan de slag om de veranderingen te realiseren. De coach stimuleert de deelnemer om activiteiten te ondernemen die gericht zijn op persoonlijke groei en maatschappelijke participatie. Denk aan activiteiten als vrijwilligerswerk, een scholing of cursus, sport, stage, hobby’s, concrete stappen richting betaald werk, hulpverlening en schuldhulpverlening.

Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de:

  • fysieke of psychische conditie;
  • deelname aan het maatschappelijke leven;
  • persoonlijke redzaamheid;
  • en financiële redzaamheid.

Door intensief contact tussen deelnemer en coach werken we samen aan het realiseren van een duurzame levensverandering.

Praktische informatie

De opdrachtgever ontvangt bij aanvang een coachplan en na afloop een eindrapportage. Hierin staan de doelen en tot in hoeverre deze gerealiseerd zijn. De opdrachtgever en de coach spreken onderling af wanneer en in welke vorm de opdrachtgever tussentijds wordt geïnformeerd.

De duur en de inzet van persoonlijke coaching zijn afhankelijk van de opdracht en de te behalen resultaten. Gemiddeld zijn 10 tot 12 contactmomenten nodig.

Voor persoonlijke coaching betaal je een uurtarief. Benieuwd naar het meest actuele uurtarief? Raadpleeg dan de geldende contractspecificatie.

Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk