Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) helpt deelnemers met voorbereiden op (betaald) werk. Het werk is een middel waarmee deelnemers zichzelf ontwikkelen. Het biedt de doorgaans kwetsbare deelnemers structuur, een zinvolle invulling van de dag en een ontwikkelperspectief. De kandidaat start in een werkleerlijn.

Wat is het doel?

Het doel is om deelnemers zo veel mogelijk te laten participeren in de maatschappij. We werken naar dat doel met een daginvulling van arbeidstaken. Zo krijgen deelnemers structuur en ritme in hun dagen en verbeteren zij hun sociale vaardigheden. Ze ervaren ook hoe het is om te werken op bijvoorbeeld een kantoor met collega’s.

Doorstromen naar een reguliere baan ligt niet altijd voor de hand, maar een verhoging van de loonwaarde is zeker realistisch. Op die manier is het op een langere termijn ook goed mogelijk om in aanmerking te komen voor betaald werk met loonkostensubsidie. Aan het eind van dit traject wordt het duidelijk of een deelnemer inderdaad doorstroomt naar betaald werk, of voor het moment nog bezig blijft met (arbeidsmatige) dagbesteding.

Voor wie?

Mensen die de indicatie dagbesteding hebben of kunnen krijgen en mensen die nog geen goede daginvulling hebben zijn de doelgroep van dit traject. Vaak gaat het om mensen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen nog geen mogelijkheid hebben tot arbeidsparticipatie. De doelgroep heeft echter wel de mogelijkheid om in beperkte mate actief te zijn in het werkveld.

Hoe lang duurt het traject?

Het traject duurt maximaal een jaar. De deelnemer en de opdrachtgever bespreken regelmatig de voortang in het traject. Als het mogelijk is, wordt ook de doorstroom naar betaald werk besproken.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt een deelnemer aan bij WSD en we voeren een of meerdere kennismakingsgesprekken. In die gesprekken bespreken we de mogelijkheden van een deelnemer. Wat voor werk en handelingen zijn er mogelijk? We brengen ook in kaart welke begeleiding of werkplekaanpassingen er nodig zijn. Omdat er in dit traject geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt er geen loon betaald.

Denk bij werkplekaanpassingen aan technische aanpassingen van de werkplek of werkomgeving en het splitsen van taken in enkelvoudige handelingen. Bij werkbegeleiding gaat het om altijd aanwezige en gespecialiseerde begeleiding. Om te zorgen voor structuur stellen we samen met de deelnemer een werkrooster op, met minimaal twee dagdelen in de week.

De infrastructuur van WSD zorgt ervoor dat deelnemers aan de slag kunnen. Werknemers van WSD en vanuit de GGZ verzorgen de begeleiding en werken met de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). De ZRM wordt veel gebruikt om te beoordelen hoe zelfredzaam mensen zijn in verschillende situaties. Elke drie maanden is er een ZRM-gesprek, waarin de begeleiders kijken of de deelnemer stappen heeft gezet.

Wat kost het?

Voor de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding betaal je per dagdeel het gemeentelijk tarief voor dagbesteding. Voor een compleet beeld krijg je van ons een offerte nadat de invulling van het traject duidelijker is.

Kees Brugmans

Kees Brugmans

manager Trajecten

0411 - 650 111

k.brugmans@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk