Participatie vergunninghouders

Met onze dienst ‘loonwaardemeting’ meten we de loonwaarde van een deelnemer in een specifieke functie en op een bepaald moment. Zo kan eenvoudig de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Voor wie?

Een loonwaardemeting is voor deelnemers die werkzaam zijn in een proefplaatsing of in een dienstverband binnen de kaders van de Participatiewet.

Hoe gaat het in z’n werk?

Als een proefplaatsing of een dienstverband via Werkpartners van WSD loopt, stemmen we samen af wie de loonwaardemeting verricht en op welk moment. Ook wanneer een proefplaatsing of dienstverband niet via ons loopt, kunnen we een loonwaardemeting voor je uitvoeren.

Onze gecertificeerde loonwaardespecialisten maken gebruik van deze systemen:

  • Matchcare
  • CompetenSYS
  • Dariuz

Op basis van de woonplaats van de deelnemer, bepalen we welk systeem we gebruiken. De loonwaardespecialist neemt contact op met de werkgever om een afspraak te maken. Zo meten we de loonwaarde in de specifieke functie waarin de deelnemer werkt. We vragen de werkgever en de deelnemer om relevante informatie en onze loonwaardespecialist begeleidt het gehele proces.

We meten de loonwaarde aan de hand van het werktempo, de kwaliteit en de inzetbaarheid. De loonwaardespecialist verzamelt alle relevante informatie en vertaalt het in een concreet loonwaarderapport. Dit leveren we op aan zowel de werkgever als de opdrachtgever.

Praktische informatie

De werkgever bepaalt wanneer een loonwaardemeting wordt uitgevoerd. Als het gaat om een dienstverband via onze Werkpartners, dan bepaalt de consulent van WSD wanneer de meting plaatsvindt. De eerste meting doen we tijdens de proefplaatsing. Alle vervolgmetingen zijn afhankelijk van de geldigheidsduur van de eerdere meting.

Als het om een dienstverband op een andere plek gaat, is de doorlooptijd van een loonwaardemeting vier weken.

Benieuwd naar de actuele kosten? Kijk dan naar de actuele contractspecificatie.

Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk