GIDS-diagnose

Met een Geïntegreerde Intake & Diagnose Stelling (de GIDS-diagnose), brengen we in kaart op welke manier iemand het beste op de arbeidsmarkt re-integreert. Deze dienst zetten we in nadat de reguliere diagnose onvoldoende richting heeft gegeven.

Voor wie?

De GIDS-diagnose is geschikt voor deelnemers die waarschijnlijk een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Wat is het doel?

Samen proberen we een goed beeld te schetsen van de arbeidsmogelijkheden van de deelnemers. Met dit als startpunt gaan we bekijken wat de eventuele re-integratiemogelijkheden zijn. Soms wordt er ook besloten om geen re-integratie te verrichten, als blijkt dat er geen arbeidsmogelijkheden bestaan.

Hoe gaat het in z’n werk?

Deelnemers aanmelden kan schriftelijk of digitaal voor dit traject. Vervolgens nodigt onze arbeidsdeskundige de deelnemer uit voor één of meerdere intakegesprekken. Hierbij gaan we samen in gesprek over alle aspecten die van invloed zijn op de re-integratiemogelijkheden van de deelnemer. Denk hierbij aan capaciteiten, ervaringen, motivatie en persoonlijke omstandigheden. Ook vraagt de arbeidsdeskundige met toestemming van de deelnemer relevante informatie op bij begeleidende organisaties.

Op basis van de gesprekken en de ontvangen informatie bepalen we of vervolgonderzoek nodig is. Bij vervolgonderzoek gaat het om arbeidsmedisch, arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bevoegde artsen, psychologen en arbeidsdeskundigen.

Met alle informatie wordt een duidelijk en compleet beeld gevormd van de belastbaarheid en de indicatieve loonwaarde van de deelnemer. De arbeidsdeskundige zet de belastbaarheid van de deelnemer af tegen de actuele situatie op de arbeidsmarkt, en maakt een diagnoserapport en een re-integratieadvies voor de opdrachtgever. Hierin staan de re-integratiemogelijkheden beschreven en hoe deze concreet benut kunnen worden.

Praktische informatie

Van aanmelding tot afsluiting duurt een GIDS ongeveer 12 weken. De duur is afhankelijk van de inzet van aanvullend onderzoek.

Een GIDS-diagnose heeft een vaste prijs, waarin alle onderzoeken die gedurende het traject zijn ingezet, worden meegeteld. Zie voor de kosten de actuele contractspecificatie.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk