Beschut werken

Met onze voorziening ‘beschut werken’ helpen we mensen die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. We kijken samen hoe maximale arbeidsparticipatie mogelijk is.

Voor wie?

De doelgroep bestaat uit personen die begeleiding of aanpassingen van de werkplek nodig hebben. De deelnemer of de gemeente vraagt advies aan het UWV om te bepalen of de deelnemer tot de doelgroep behoort. Als het UWV een positief advies uitbrengt, komt de deelnemer in aanmerking voor een beschutte werkplek.

Hoe gaat het in z’n werk?

Nadat een deelnemer bij ons is aangemeld, gaan we samen in gesprek. We bespreken onder andere de arbeidsmogelijkheden en de te realiseren werkplekaanpassingen.

Er kunnen verschillende soorten werkplekaanpassingen zijn. We zetten ze voor je op een rijtje:

  • technische aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving;
  • een uitsplitsing van verschillende taken;
  • intensieve tot permanent aanwezige speciale werkbegeleiding;
  • aanpassingen in werktempo of arbeidsduur.

Als we samen een geschikte werkplek hebben gevonden en de noodzakelijke aanpassingen hebben gerealiseerd, krijgt de deelnemer een dienstverband. Dat kan binnen het netwerk van WSD of bij een reguliere werkgever.

Hoe lang duurt het?

Bij de voorziening beschut werken gaat het vaak om langdurige trajecten en arbeidsrelaties. Regelmatig krijgt de deelnemer een meting om de loonwaarde te bepalen, zodat je vast kunt stellen of de deelnemer nog tot de doelgroep behoort.

Wat kost het?

Via de Rijksoverheid zijn er financiële middelen beschikbaar om beschut werken mogelijk te maken. Deze middelen bestaan uit loonkostensubsidie en een begeleidingsvergoeding.

Benieuwd naar de actuele kosten? Bekijk dan de actuele contractspecificatie.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk