Parttime ass. beheerder gebouwen in Den Bosch en Vught

Vacaturenummer.: 14/9/2018 MRE

Beheerder draagt mede zorg voor beheer van het gebouw van een zorginstelling.

 

Hoofdtaken:

Het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen.

Zoals bijvoorbeeld het (vervangen van) gordijnrails, repareren van hang en sluitwerk, vervangen van plafondplaten, repareren van deuren, raamkozijnen en zonwering.

 

Verricht werkzaamheden aan rioleringen, sanitaire voorzieningen en verhelpt verstoppingen,.

Signaleert gebreken aan gebouwen en installaties en meldt deze aan de Lokaal facilitair medewerker en/of de afdeling werkvoorbereiding. Onderhoudt apparatuur, gereedschap en machines en zorgt voor een opgeruimde werkplaats. Ziet toe op veiligheid, orde en netheid van het gebouw en signaleert en meldt afwijkingen aan de Lokaal facilitair medewerker.

Is aanspreekpunt voor technische aangelegenheden in het gebouw.

 

Het oplossen van storingen.

Beoordeelt de prioriteit van een storing en overlegt hierover met de Lokaal facilitair medewerker/werkvoorbereiding.

Verhelpt storingen aan onder andere zonwering, verlichting, sanitaire voorzieningen, intercom/zusteroproepsysteem, telefoon, audioapparatuur, camera installaties en brandmeldsysteem. Begeleidt externe firma’s bij het oplossen van storingen.

 

Overige werkzaamheden

Verricht interne logistieke werkzaamheden. Draagt zorg voor netheid in en rond gebouwen en voor afvalverwijdering. Verricht algemene ondersteunende werkzaamheden zoals het inrichten van vergaderruimtes, verzorgen van audioapparatuur. Bestelt de benodigde dag - voorraad binnen de kaders van het vastgestelde budget en controleert goederen bij aflevering.

Begeleidt externe bedrijven en leveranciers. Voert enige registratieve en administratieve werkzaamheden uit. Kan desgewenst participeren in interne werkgroepen en/of commissies

 

Functie eisen:

Opleiding: op LTS-niveau is nodig evenals ervaringskennis binnen het vakgebied.

 

Zelfstandigheid: De werkzaamheden worden zelfstandig verricht binnen vastgestelde richtlijnen en procedures, stelt prioriteiten in de dagelijkse werkzaamheden en lost dagelijkse problemen op. Bij calamiteiten worden de prioriteiten bepaald door de Lokaal facilitair medewerker. Terugval is mogelijk op de teamleider Gebouwenservice.

 

Sociale Vaardig: zoals tact en hulpvaardigheid zijn nodig bij de in- en externe contacten. De werkzaamheden vragen een klant- en servicegerichte instelling.

 

Uitdrukkingsvaardigheid:

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig bij de in- en externe contacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het registreren van gebruikte materialen en de verwerking van administratieve gegevens.

 

Goede fysieke gesteldheid:

Fysieke belasting kan ontstaan door veel lopen, langdurig staan, het werken in onnatuurlijke houdingen op moeilijk bereikbare plaatsen en inspanningen door bukken, kruipen, knielen, rekken en strekken.

 

Aantal uren:

16-24 uur per week

 

Doelgroep:

WSW

Deta + LKS

 

Voor meer informatie kun je terecht bij Vincent de Zeeuw 06-22694616.

 

 

 

 

 

 

Branche: Facilitair dienstverlenend, Technisch Regio: s Hertogenbosch, Vught Functiegroep: Gesubsidieerd zonder reguliere uitstroom Opleidingsniveau: LBO, MBO Aantal uren Parttime Dienstverband Permanent nov 23, 2016

Professionals in mensenwerk

PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE PAGETITLE