Subsidie-advies

Wanneer u als werkgever werk biedt aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunt u overheidssteun ontvangen. Hierbij kunt u denken aan loonkostensubsidie, subsidie voor werkplekaanpassingen en belastingvoordelen. 

Loonkostensubsidie
Voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen en bij uw organisatie aan het werk zijn, verstrekken gemeenten loonkostensubsidie. De loonwaarde van de medewerker bepaalt het percentage loonkostensubsidie dat u ontvangt. De loonwaarde komt overeen met de mate waarin iemand productief is. Voor het niet-productieve deel ontvangt u de loonkostensubsidie. Zo ontvangt u voor een medewerker met een loonwaarde van 70 procent, 30 procent loonkostensubsidie. 

Werkplekaanpassingen
Wanneer een werkplek voor een werknemer aangepast moet worden om goed te kunnen functioneren, kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die voor de aanpassing gemaakt moeten worden. WSD heeft een afdeling Engineering die zeer ervaren is in het uitvoeren van de werkplekaanpassingen en u ondersteund bij het optimaliseren van de werkplek.

Belastingvoordelen
Via verschillende belastingafdrachten kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt uit verschillende doelgroepen, zoals Wajongers en mensen die onder de Participatiewet vallen.

Door onze jarenlange ervaring kennen wij als geen ander de subsidiemogelijkheden die voor u als werkgever interessant zijn. WSD adviseert u graag over de beschikbare werkgeversregelingen. 

 

Wilt u meer weten?

Mariska van den Berg, manager Marketing & Verkoop WSD-Groep

Neem contact op met mij:

Mariska van den Berg
manager Marketing & Verkoop
0411 650 111
m.v.d.berg@wsd-groep.nl

 

Of laat mij contact met u opnemen:

Bel mij terug!