Social return

Social return is het door de overheid en semi-overheid stellen van sociale inkoopvoorwaarden aan de opdrachtnemer met als doel werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die te maken krijgen met social return kunnen gebruik maken van de diensten van het Adviespunt Social Return. Het Adviespunt kan u voorzien van actueel advies over regelgeving. Daarnaast stimuleert het Adviespunt Social Return nieuwe, innovatieve samen­werkingsvormen om invulling te geven aan de social returndoelstellingen. Bovendien is het Adviespunt distributeur van het PSO-certificaat (Prestatieladder Socialer Ondernemen).

Wilt u tijdens uw aanbestedingstraject(en) gebruik maken van de expertise van het Adviespunt, neem dan contact op. Het Adviespunt kan u optimaal ondersteunen. Meer informatie over het Adviespunt Social Return>>.