Wettelijke plaatsingsvorm vanuit de Wmo

WSD ondersteunt gemeenten bij het activeren van cliënten. De volgende diensten helpen u daarbij: 

Arbeidsmatige dagbesteding

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de algemene voorziening ‘arbeidsmatige dagbesteding’ opgenomen. Het doel is maximale maatschappelijke participatie door het bieden van een daginvulling met arbeidstaken.

Meer info