Taaltoets Participatiewet

Taaltoets Participatiewet

 

Vanaf 1 januari 2016 gelden zowel de Wet Taaleis Participatiewet als de onderliggende algemene 

maatregel van bestuur (AMvB). De gemeente is verplicht om van bijstandsgerechtigden te vragen zich in te zetten om de Nederlandse taal op een basisniveau (A2/1F) te beheersen. Als een bijstandsgerechtigde niet aan de hand van documenten, zoals een inburgeringsdiploma of schooldiploma, kan bewijzen dat hij voldoet aan de taaleis, zal hij een taaltoets af moeten leggen. Deze toetsing kan worden verzorgd door de WSD Academie

 

Doel 

Vaststellen van het taalniveau in het kader van de Wet taaleis Wwb.

 

Doelgroep

Anderstaligen in de bijstand die geen inburgeringsdiploma hebben en op geen andere wijze kunnen aantonen over een voldoende taalniveau te beschikken. Laaggeletterden in de algemene bijstand, die minder dan 8 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en een lager niveau van lezen en/of schrijven hebben dan gewenst.

 

Instroomcriteria

N.v.t

 

Hoe gaat dit in z’n werk

De gemeente meldt een deelnemer aan bij de WSD Academie. In overleg wordt dan bepaald of er speciale wensen zijn voor tijdstip en wijze van uitnodigen. De toets wordt gemaakt bij WSD in Boxtel, maar kan ook op locatie  worden gemaakt. Dit laatste is mogelijk tegen een meerprijs en een minimaal aantal van vier deelnemers. De toets kan online of op papier gemaakt worden. Er wordt getoetst op lezen en schrijven. De schrijftoets wordt nagekeken door een ervaren docent. De uitslag is maximaal een week na toetsing bekend. Deze vorm van toetsing is een minimale variant. Deze minimale variant doet recht aan het doel van de Wet taaleis en voorkomt onnodige belasting van de deelnemers. Diverse gemeenten in Nederland staan achter deze minimale variant. Het is uiteraard mogelijk om uitgebreider te toetsen, daar zijn echter meer kosten aan verbonden.

 

Praktische informatie

Data toetsafname                   :           volgens jaarkalender of in overleg

Groepsgrootte                         :           minimaal 4 tot maximaal 10 deelnemers

Duur                                       :           maximaal 1 dagdeel 

Locatie                                    :           WSD Academie, Schouwrooij 22 te Boxtel of op locatie

Vervoer                                   :           eigen vervoer

Aanmelding                             :           telefonisch 

Kosten                                    :           Zie de geldende contractspecificatie. 

Aanmelden deelnemers           :           doorlopend

Aanmelden bij                         :           wsdacademie@wsd-groep.nl

Nicole Moviat, manager WSD Academie (06) 13 89 48 79 of het secretariaat van de WSD Academie 0411-650391/345