Inburgeren met WSD

Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen en gehuisvest zijn in een gemeente, zijn zij verplicht om in te burgeren. WSD gelooft dat inburgeren sneller en beter gebeurt via een intensief inburgeringsprogramma dat zowel de werk- als de taalvaardigheden ontwikkelt. 

Doel

Vergunninghouders burgeren efficiënt in. Werk is een centrale component in het inburgeringsprogramma. Het leren van de Nederlandse taal (nu nog A2-niveau) staat ten dienste van het werk. Door dit programma is de vergunninghouder in staat om binnen de wettelijke termijn aan de inburgeringsverplichting te voldoen.

Doelgroep

Het gaat om vergunninghouders die recent zijn gehuisvest in de gemeente en moeten gaan inburgeren.

Duur

Het inburgeringsprogramma heeft een looptijd van 27 maanden, bestaande uit 3 maanden oriëntatie en 24 maanden inburgering. 

Hoe gaat dit in z’n werk?

Een vergunninghouder wordt bij WSD aangemeld door de gemeente. Na de intake start de oriëntatiefase. Deze duurt 3 maanden en hierin krijgt de vergunninghouder een eerste oriëntatie op werk aangeboden in combinatie met een praktische taaltraining. Deze fase wordt afgesloten met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), een Talentenscan en het tekenen van de Participatieverklaring.

Na de oriëntatiefase volgt een beslismoment voor alle partijen: vergunninghouder, gemeente en WSD. Wanneer partijen besluiten het verdere inburgeringsprogramma bij WSD te volgen, sluiten zij een overeenkomst met elkaar voor de komende twee jaar.

In deze twee jaar krijgt de vergunninghouder een combinatieprogramma aangeboden van werk, taallessen en trainingen in het kader van ONA (oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt) & KNM (kennis Nederlandse maatschappij) aangeboden. Zodra de vergunninghouder het niveau heeft behaald dat nodig is om het inburgeringsexamen af te leggen, regelt WSD dat.

Kenmerk van deze dienstverlening is dat het leren van de Nederlandse taal vooral praktisch, in echte werk/leer situaties, vorm krijgt. Daardoor zijn vergunninghouders 24-32 uur per week bezig met het beoefenen en leren van het Nederlands. Zij worden als het ware ondergedompeld in de Nederlandse taal. Daarnaast leren zij werken volgens de Nederlandse standaard.

Samenwerking

WSD werkt hierin samen met:

·         Taaldocenten, taalcoaches en taalbuddy’s

·         Een tolk 

·         Regionale werkgevers

·         Vluchtelingenwerk


Na afloop

WSD beoogt een sluitende aanpak. Al tijdens het inburgeringsprogramma of anders na het behalen van het inburgeringsexamen kan de vergunninghouder doorstromen naar o.a.:

·         Regulier werken

·         Werken in een beschutte werkomgeving of met behulp van loonkostensubsidie bij een werkgever

·         Naar school voor een (beroeps)opleiding

·         Naar dagbesteding

Dit gebeurt steeds in onderlinge afstemming met de gemeente.