Diagnose, aanbodversterking en uitplaatsing

WSD ondersteunt gemeenten bij het zo optimaal mogelijk re-integreren van cliënten op de arbeidsmarkt. De volgende diensten helpen u daarbij: 

 

Inburgeren met WSD

WSD biedt een intensief inburgeringsprogramma dat zowel de werk- als de taalvaardigheden van vergunninghouders ontwikkelt. Werk is een centrale component in het inburgeringsprogramma. Het leren van de Nederlandse taal staat ten dienste van het werk.

Meer info

Dienstverlening Vergunninghouders

Dienstverlening vergunninghouders is een intensief activerings- en werktraject waarin de participatiemogelijkheden van vergunningshouders maximaal worden benut door de gecombineerde inzet van training, arbeidsoriëntatie en werk.

Meer info

Jobhunting

De arbeidsmarkt is fors in beweging, het vinden van een passende werkgever met een passende vacature is niet eenvoudig. Voor veel werkzoekenden is vaak extra hulp nodig bij het daadwerkelijk solliciteren. WSD biedt voor deze cliënten van de gemeente een passende vorm van begeleiding aan.

Meer info

Sollicitatiebegeleiding

Sommige mensen hebben kortstondig wat extra hulp nodig bij het solliciteren. WSD biedt aan cliënten van gemeenten deze vorm van begeleiding aan.

Meer info

Woonomgevingsploeg (WOP)

De WOP is een samenwerkingsverband tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. Het gaat hierbij om onderhoudswerkzaamheden van de woningbouwvereniging met de inzet van mensen die tot de Participatiewet behoren.

Meer info

Taaltoets Participatiewet

Een bijstandsgerechtigde moet een taaltoets doen wanneer deze niet kan bewijzen aan de door de Participatiewet verplichte taaleis te voldoen.

Meer info

GIDS-diagnose

GIDS-diagnose geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden van cliënten. Dat is een goed startpunt voor re-integratie en kan dienen ter verantwoording van het sluiten van dossiers.

Meer info

Werkacademie en Werkacademie jongeren

De Werkacademie is een intensief trainings- en werkprogramma om cliënten in maximaal 10 weken te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De cliënten zijn uitkeringsafhankelijk en hebben geen werk.

Meer info

Werken met behoud van uitkering

Werken met behoud van uitkering kan ingezet worden om cliënten te activeren en in een arbeidsritme te brengen. Het doel van werken met behoud van uitkering kan ook doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt zijn. De duur van het traject ligt meestal tussen de 3 en 6 maanden.

Meer info

Training en opleiding

WSD verzorgt met de WSD Academie trainingen en opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen door een training of opleiding een stap richting regulier werk zetten. Naast het bestaande aanbod is ook maatwerk mogelijk. We stellen graag een op maat programma voor u samen.

Meer info