Gebouwbeheerder bij Tilburg Universiteit

Algemeen:
Men is op zoek naar een gebouwbeheerder. Hij/zij draagt bij aan het controleren en onderhouden van de voorzieningen rondom/in de gebouwen op de campus. Je staat nauw in nauw contact met de studentbesturen van de studieverenigingen. Je bent mede verantwoordelijk voor het naleven van de huisregels die gelden. Tevens ben je verantwoordelijk voor de planning van de Black Box en de Cultuurtuin..


Te denken valt aan:

- Het goed zetten van het meubilair in de collegezalen campus breed (in de avond);

- Het klaarzetten van de papiercontainers

- Het verrichten van hand- en spandiensten campus breed.

- Erop toezien dat studenten de (huis)regels naleven.

- Planning maken voor bepaalde ruimtes.


Hierbij dient rekening gehouden te worden met:

- Krachtinspanning (bij tillen en verplaatsen van materialen);

- Veel lopen en staand werk (je loopt in de gebouwen en over de campus heel wat af);

- Af en toe werkzaamheden uitvoeren op trappen en ladders;

- Verrichten van bovenhands werkzaamheden (bijv. bij vervangen van Tl-lampen).

Kwalificatievereisten:

- Je kunt relatief ‘eenvoudige’ technische klussen zelfstandig uitvoeren.

- Het netjes houden van collegezaal-meubilair.

- Je dient zelfstandig te kunnen signaleren wanneer er technisch iets niet in orde is.

- Zelf kunnen beslissen wanneer er een servicemonteur gebeld moet worden.

- Je beschikt over computervaardigheden.

Competenties:

- Klantgericht: kunnen inspelen op de wensen en behoeftes van de klant (vaak studenten);

- Flexibel: het aan kunnen passen van gedrag in verschillende situaties.

- Teamgericht: goed kunnen samenwerken met collega’s en studenten;

- Zelfstandig werken.

- Accuraat werken: aandacht hebben voor details;

- Anticiperen: vooruitkijken, herkennen van situaties en indien nodig hierop inspelen;

- Communicatieve vaardigheden.


Bijzonderheden:

- Het betreft een vacature voor minimaal 28 en maximaal 40 uur.

- Werktijden zijn op basis van een wisselend rooster met focus op de avonduren (in goed overleg).

- Je begint met een proefplaatsing van 2 maanden.

- Meelopen in de (avonden en weekenden). Het gaat om ± 5 weken per jaar.


Bij goed functioneren wordt dit aansluitend omgezet in een betaald detacheringscontract met mogelijkheid tot verlenging.


Doelgroep:

- PW + LKS

- SW detachering

- SW begeleid werken

Voor meer informatie kun je terecht bij Monique Remmers 06-06-38778184

en Vincent de Zeeuw 0622794616.

Plaatsingsdatum:
14 januari 2021

Deel deze vacature:

WSD professionals in mensenwerk