Adviespunt Social Return

Social return is het door de overheid en semi-overheid stellen van sociale inkoopvoorwaarden aan de opdrachtnemer met als doel werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Adviespunt Social Return is een initiatief van WSD. Het Adviespunt adviseert overheid, semi-overheid en bedrijven die een professioneel inkoopbeleid voeren met betrekking tot het toepassen van social return. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers bij de invulling van social return. Daarnaast stimuleert het Adviespunt Social Return nieuwe, innovatieve samen­werkingsvormen om invulling te geven aan de social returndoelstellingen.

Wilt u tijdens uw aanbestedingstraject(en) gebruik maken van de expertise van het Adviespunt, neem dan contact op. Het Adviespunt kan u optimaal ondersteunen. 

Meer informatie over het Adviespunt Social Return>>