Social return en MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu. Vaak is de factor arbeid, een van de drie P’s (people, planet, profit) onderbelicht. WSD kan u helpen vorm te geven aan uw MVO-beleid en dan de People-factor in het bijzonder. Door gebruik te maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt u bij aan een duurzame maatschappij.

Social return is nauw verwant aan MVO. Social return betekent dat overheid en semi-overheid bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag de aanbieder verplichten dat bij de uitvoering van de opdracht werk wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.