Raadsinformatiebijeenkomst

Beste raadsleden,

Samen met uw gemeente ontwikkelt en begeleidt de Gemeenschappelijke Regeling WSD dagelijks honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Voor de één is WSD een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt, voor anderen een veilige en passende werkplek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Graag nodigen we u uit om uitgebreider kennis te maken met WSD op 16 november as.


In een informatief en interactief programma ervaart u hoe uw gemeente de samenwerking met WSD de afgelopen jaren vorm gegeven heeft. We gaan in op hoe veranderende wetgeving zorgde voor nieuwe keuzes die we met elkaar maakten.

Daarnaast bespreken we welke onderwerpen de gemeente en WSD vandaag de dag bezig houden. Denk aan: jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, vergunninghouders die met inburgering een nieuw leven in Nederland opbouwen en mensen die vanuit de Wmo aan het werk willen. Hoe zet uw gemeente WSD daarvoor in?


Programma

17.00 uur ontvangst met soep en een broodje

18.00 uur welkom door Menno Roozendaal, voorzitter Algemeen Bestuur WSD

18.05 uur Talkshow Werk. Samen. Doen. Over onder andere:

- koers WSD sinds 2020

- lokale plannen van de negen gemeenten

18.30 uur Thema-carroussel waarin we dieper ingaan op:

- Jongeren begeleiden naar werk

- Inburgering

- De werkdiagnose

- Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

20.15 uur Afsluitende borrel inclusief ‘Meet en greet’ met sprekers

21.00 uur Afronding


Locatie:

t Spectrum
Steeg 9, Schijndel

Meld u zich ook aan?

Om verspilling te voorkomen maken we graag een goede inschatting van het aantal gasten. Wilt u daarom voor 9 november een mail sturen naar: communicatie@wsd-groep.nl. Zet u in de mail:

  • uw voor- en achternaam
  • de naam van uw gemeente
  • Of u gebruik maakt van de ontvangst met soep en een broodje
  • Of u allergieën of dieetwensen heeft


Ik kijk uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Jan Simons

Algemeen directeur WSD

WSD professionals in mensenwerk