Werkpartners vormt de schakel tussen overheid, bedrijfsleven en sociale werkbedrijven en vervult de rol van werkgever voor haar klanten, waaronder WSD te Boxtel. Voor de divisie Participatie van WSD zoekt Werkpartners, 

Planregisseur M/V (20 uur)

 

Algemeen: WSD maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar werk. Wij bieden effectieve en efficiënte oplossingen en zorgen dat de capaciteiten en de motivatie van mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet. Wij bemiddelen meer dan 2200 mensen voor de 10 gemeenten binnen ons werkgebied en hebben een netwerk van meer dan 700 relaties. Volgens de benchmark van brancheorganisatie Cedris behoort WSD bij de top 10 bedrijven in de branche. 

Participatie is verantwoordelijk voor de instroom vanuit de Gemeenten. Hierbij hoort het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening op vraag van de Gemeenten. Planregie is een product dat WSD heeft ontwikkeld om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Hiervoor is meer dan gemiddelde inspanning nodig, omdat het gaat om deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet of WMO. In de aanpak wordt het sociale en professionele netwerk van de deelnemer betrokken. 

Taken 

De planregisseur: 

· Begeleidt de deelnemer naar maximale arbeidsparticipatie aansluitend bij de kwaliteiten, wensen en doelen van de deelnemer; 

· Is aanspreekpunt voor opdrachtgevers bij Gemeenten en geeft advies over het best passende product; 

· voert de regie op het traject en betrekt het netwerk rondom de kandidaat; 

· draagt zorg voor het tijdig evalueren en rapporteren van de voortgang; 

· toetst de behaalde resultaten op basis van de Zelfredzaamheidsmatrix; 

· voert voortgang- en evaluatiegesprekken met de kandidaat, klantmanager en het netwerk. 

Kenmerken 

De planregisseur: 

· heeft een HBO denk- en werkniveau; 

· is in het bezit van auto en rijbewijs; 

· heeft een positieve kijk op mens en maatschappij; 

· is sociaal vaardig, flexibel en enthousiasmerend; 

· kan partijen verbinden en sturen op een gezamenlijk doel; 

· kan buiten de kaders denken en heeft een onverwoestbaar optimisme; 

· heeft inlevingsvermogen, overtuigingskracht en affiniteit met het werken met specifieke doelgroepen; 

· kan goed functioneren in een omgeving waarin verschillende belangen bestaan. WSD biedt: · een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring; 

· in aanvang een dienstverband van 20 uur, uitbreiding mogelijk op geleide van de aanvragen vanuit gemeenten; 

· een aantrekkelijke werkkring met enthousiaste collega's; 

· een baan waaraan je voor een groot deel zelf invulling kunt geven. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met cv onder vermelding van de vacature vóór 5 augustus 2019 naar sollicitaties@WSD-groep.nl.