Werkpartners vormt de schakel tussen overheid, bedrijfsleven en sociale werkbedrijven en vervult de rol van werkgever voor haar klanten, waaronder WSD te Boxtel. Voor de divisie Participatie van WSD zoekt Werkpartners een 

Trajectconsulent/Yalla!Coach 

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen zo goed mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden naar werk. Wij bieden effectieve en efficiënte oplossingen en zorgen dat de capaciteiten en de motivatie van mensen die mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden ingezet. Wij bemiddelen meer dan 2200 mensen voor de 10 gemeenten binnen ons werkgebied en hebben een netwerk van meer dan 700 relaties. Volgens de benchmark van brancheorganisatie Cedris behoort WSD bij de top 10 bedrijven in de branche.

Participatie is verantwoordelijk voor de instroom vanuit de Gemeenten. Hierbij hoort het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening op vraag van de Gemeenten. In verband met deze nieuwe dienstverlening zoeken we voor Participatie een trajectconsuelnt/Yalla!Coach voor 32 tot 36 uur per week. 

Taken 

Het gaat hier om een gecombineerde functie van Trajectconsulent en Yalla!Coach. De basis is het werk van de trajectconsulent. Daarnaast wordt je op projectbasis ingezet als Yalla!Coach bij de begeleiding van statushouders (nieuw- en oudkomers). 

De trajectconsulent (de basis): 

· Is verantwoordelijk voor een eigen caseload van statushouders. 

· Zet arbeidsontwikkeltrajecten van door gemeenten aangemelde cliënten uit. 

· Voert de regie op de uitgezette arbeidsontwikkeltrajecten. 

· Voert voortgang- en evaluatiegesprekken met medewerkers en de klantmanagers van de gemeenten. 

· Rapporteert over de voortgang en de behaalde resultaten. 

· Is het eerste aanspreekpunt en vertegenwoordiger van WSD bij de gemeenten waarvoor je de dienstverlening uitvoert. 

· Signaleert behoeften bij de gemeenten en zet dit uit binnen WSD. 

· Signaleert/escaleert als zich knelpunten voordoen en geeft advies over mogelijke oplossingsrichtingen. 

· Stelt zich op de hoogte van nieuwe inzichten en regelgeving. 

· Neemt deel aan relevante overlegstructuren. 

De Yalla!Coach (op projectbasis, in combi met het werk van de trajectconsulent): 

· Begeleidt nieuw- en oudkomers intensief naar een werkzaam leven in Nederland. Het gaat hier op een intensief en integraal activerings- en werktraject dat op maat vorm krijgt. 

Kenmerken 

De consulent/Yalla!coach: 

· Ervaringsdeskundig, met voorkeur vanwege een migratie-achtergrond. 

· heeft kennis van de Arabische of Afrikaanse cultuur. 

· Heeft ervaring in en affiniteit met het werken met statushouders. 

· Heeft een afgeronde Hbo-opleiding. 

· Heeft kennis van de arbeidsmarkt en de Participatiewet. 

· Heeft bij voorkeur ervaring met afname van de ZRM-matrix. 

· Is in het bezit van auto en rijbewijs. 

· Is sociaal vaardig, flexibel en enthousiasmerend. 

· Is commercieel, dynamisch en doortastend. 

· Is zelfstandig, heeft voldoende improvisatievermogen en kan klantgericht denken. 

· Is kostenbewust, sociaal betrokken. 

· Kan goed functioneren in een omgeving waarin verschillende belangen bestaan. 

· Voert een goede administratie zodat inzichtelijk is wat de resultaten en prestaties zijn. 

WSD biedt 

· Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

· Een aantrekkelijke en open werkkring met enthousiaste collega's. 

· Een duidelijke visie op de groei en ontwikkeling van onze medewerkers. 

· Een baan waaraan je voor een groot deel zelf invulling kunt geven 

· Volop scholings- en ontwikkelmogelijkheden. 

 

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Linda van Berkel, 06-109 425 32 of Kees Brugmans, 06-139 276 42. Wordt je hier enthousiast van, stuur dan een brief onder vermelding van de vacature vóór 21 oktober 2019 naar sollicitaties@wsd-groep.nl. Gesprekken vinden plaats op dinsdag 29 oktober a.s.