WSD heeft op dit de volgende vacature voor staf- en kaderpersoneel:

Directeur Werk

De banen voor mensen die vallen onder de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening vind je onder Voor werkzoekenden > Vacatures.