WSD heeft op dit de volgende vacature voor staf- en kaderpersoneel:

Coördinator Salarisadministratie

Meewerkend voorman

De banen voor mensen die vallen onder de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening vind je onder Voor werkzoekenden > Vacatures.