Regionaal werkbedrijf

Om de ambities van het sociaal akkoord te realiseren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, wordt in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland een Werkbedrijf opgericht. Werkbedrijven vormen de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een Werkbedrijf is een bestuurlijk-regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en vakbonden. Ze zijn gevormd vanuit het besef dat regionale arbeidsmarktproblemen om regionale oplossingen vragen.

Het werkgebied van WSD valt in drie arbeidsmarktregio’s: Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant. Om optimaal in te kunnen spelen op locale omstandigheden verschillen de Werkbedrijven per arbeidsmarktregio in opzet en aanpak. WSD is als specialist op het gebied van werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nauw betrokken bij het werk van de drie Werkbedrijven. 

 

De drie arbeidsmarktregio's en het werkgebied van WSD.