Over WSD

WSD maakt het verschil voor mensen. Wij denken als partner mee met gemeenten en werkgevers over hoe wij samen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen aan werk. WSD gelooft in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Daarom kunnen en willen wij niet accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig kunnen participeren, enkel omdat ze een (arbeids)beperking hebben.

Onze missie: Het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk mensen die behoren tot de Participatiewet. WSD maakt dit gemakkelijk en aantrekkelijk voor gemeenten en werkgevers. Samen creëren wij duurzame kansen en werk.

Sinds 1956 doen wij dit met veel succes. Wij bemiddelen meer dan 2200 mensen voor de 10 gemeenten binnen ons werkgebied en hebben een netwerk van meer dan 700 relaties. Volgens de benchmark van brancheorganisatie Cedris behoort WSD bij de top 10 bedrijven in de branche. Deze score vindt zijn weerslag in een solide financiële basis, de uitstekende sociale prestaties en een reputatie als betrouwbare businesspartner. Ten slotte staat WSD aan de basis van veel succesvolle initiatieven zoals MVO-netwerk AantwerkAdviespunt Social Return en De Schoonmaak Coöperatie

Werkgebied WSD

Werkgebied WSD 

 

 

WSD ontvangt financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds – onderdeel Duurzame Inzetbaarheid voor het project ‘Blijvend verbeteren, blijvend inzetbaar’. In dit project wordt door de invoering van de LEAN-methodiek de organisatie en de professionals die er werkzaam zin, ondersteunt bij de veranderingen in de omgeving waarin WSD actief is. Professionals zijn meer duurzaam inzetbaar door het vergroten van hun regelruimte en beïnvloedingsmogelijkheden.