Tweede raadsinfomatiebijeenkomst voor nauwe samenwerking

08-11-16 09:07

Woensdag 2 november werd er een tweede raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door de Commissie Participatie naar Vermogen van WSD. De bijeenkomst werd gehouden om de raden van de 11 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling te informeren over een aantal mogelijke vormen van samenwerking met WSD. Daarnaast was er gelegenheid voor de raadsleden om feedback te geven op de verschillende prototypes die de revue passeerden.

Adviseer het dagelijks en algemeen bestuur van WSD wat de rol en positie van WSD wordt bij ondersteuning en toeleiding van doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar werk en/of vormen van participatie binnen het sociale domein. Dit is de centrale vraag waarop de Commissie Participatie naar Vermogen een antwoord moet geven. Tijdens de door ruim negentig man, zowel raadsleden als ambtenaren, bezochte tweede raadsinformatiebijeenkomst werd de volgende stap richting een antwoord gezet.

Het was aan Menno Roozendaal, voorzitter van de Commissie, om de aftrap te geven. Hij gaf een uitgebreide toelichting op de aanpak van de Commissie Participatie naar Vermogen en de projectorganisatie. Daarnaast stond hij uitgebreid stil bij de bevindingen van de eerste raadsinformatiebijeenkomst die 18 juni gehouden werd. Hierbij zette hij de feedback van de raadsleden af tegen de bevindingen uit stakeholderinterviews die 18 juni gepresenteerd werden.

Met de bevindingen uit de eerste raadsbijeenkomst en de stakeholderinterviews is de Commissie Participatie naar Vermogen, ondersteund door ontwerpbureau VanBerlo, aan de slag gegaan om een aantal concepten voor samenwerking te creëren: de zogenaamde prototypes. Het was aan Gerrit Hagoort, lid van het Directieteam van Sint-Oedenrode, om de vijf prototypes toe te lichten. De prototypes varieerden van een dienstverleningsconcept waarbij de gemeente de regie overdraagt aan een nieuw op te richten Participatiebedrijf dat de werkgelegenheid voor de doelgroep tot 80 procent loonwaarde voor 100 procent garandeert tot een sterfhuisconstructie waarbij alleen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening nog aan WSD wordt gegund.

Aansluitend gaf Gerard Schönfeld, Hoofd Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Boxtel, een overzicht van de financiële consequenties van de verschillende prototypes. Uiteraard varieerden deze sterk. Met name de prototypes waarbij de samenwerking minder intensief is gaan volgens de Commissie snel rode cijfers opleveren. De nauwste samenwerkingverbanden leveren een positiever financieel plaatje op maar vragen de nodige investeringen.

Na afloop van de presentaties was er ruimte om per prototype te discussiëren over voor- en nadelen, kanttekeningen te plaatsen en vragen te stellen. De vragenronde werd voortgezet tijdens een afsluitende plenaire sessie. Misschien wel de meest essentiële vraag werd gesteld door Bianca Taapken uit Oisterwijk. Zij vroeg de aanwezigen te stemmen over welk scenario zij het meest wenselijk achten. Van de vijf scenario’s werden de twee meest intensieve vormen van samenwerking gekozen. De aanwezigen zien een grote rol voor WSD als wenselijk.

Het is nu aan de Commissie Participatie naar Vermogen om de prototypes verder uit te werken in een notitie voor de raden die uiteindelijk moet helpen bij de besluitvorming in de raden. Als de raden een keuze hebben gemaakt kan begonnen worden met het testen van de prototypes. Ondertussen wordt het transitiearrangement verlengd naar 2017.
Terug naar overzicht