Structureel uitvoering geven aan social return-beleid

03-09-18 10:02

ISD de Kempen is in juni een samenwerking aangegaan met het Adviespunt Social Return. De gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel geven daarmee concrete invulling aan de uitvoering en monitoring van hun social return-beleid.

Vanaf 1 januari 2018 is een geactualiseerd regionaal beleid ‘Social Return gemeenten’ vastgesteld voor zowel de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant als Zuidoost-Brabant. Hiermee is hernieuwde aandacht gekomen voor het toepassen en het monitoren van social return. Alle gemeenten in deze regio’s hebben zich gecommitteerd om de inkoopkracht te gebruiken voor het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van een grote groep burgers.

Het Adviespunt Social Return helpt gemeenten op praktische wijze uitvoering te geven aan hun social return-beleid. Gemeenten richten zich na een aanbesteding op de realisatie van het project terwijl het Adviespunt Social Return de uitvoering van de social return-eisen vorm geeft. Het Adviespunt ontwikkelt per gemeente maatwerk dat aansluit op de afspraken die gemaakt zijn in het regionale beleid. Paul Broeckaert, manager van Adviespunt Social Return: “Bij de gemeenten waar wij aan de slag gaan, geven we concreet invulling aan het social return-beleid. Met capaciteit en kennis maken we de vertaling van aanbesteding naar praktijk. Door de opdrachtnemer te ondersteunen bij de invulling van social return en door het project te monitoren, blijft social return geen belofte op papier. Waar nodig maken we een inhaalslag op projecten waarvan de uitvoering al gestart is maar waar nog geen werk van social return gemaakt is.”

Naast de gemeenten van ISD De Kempen kozen eerder de gemeenten Best, Oirschot, Son & Breugel en Nuenen en de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas al voor een samenwerking met Adviespunt Social. De werkwijze van Adviespunt Social Return is niet onopgemerkt gebleven. In ‘Handreiking social return’ van VNG wordt de wijze waarop het Adviespunt Social Return kleinere gemeenten in staat stelt om structureel social return-beleid uit te voeren als voorbeeld genoemd.
Terug naar overzicht