Samenwerking tussen Reinier van Arkel, Weener XL en WSD

25-07-17 11:28

Een van de speerpunten om WSD Participatiewetproof te is het uitbreiden van de diensten die wij gemeenten bieden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg zijn twee gebieden waar WSD gericht naar kijkt onder andere door een samenwerking tussen Reiner van Arkel, Weener XL en WSD op het gebied van werk en zorg. De samenwerking komt ondertussen goed op gang.

 

De stuurgroep strategische samenwerking tussen Reinier van Arkel, Weener XL en WSD heeft in de een na laatste bijeenkomst van deze stuurgroep van 29 mei de volgende ambitie uitgesproken: 

De samenwerking tussen partijen is bedoeld om een zo groot als mogelijke groep burgers met een psychiatrische kwetsbaarheid een passend aanbod op het gebied van (arbeidsmatige-) dagbesteding en bijbehorend begeleiding aan te bieden. Dit in de overtuiging dat een zinvolle dagbesteding waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de unieke expertise van de deelnemende organisaties bijdraagt aan de stabiliteit en het herstel van deze groep. De `win-win' omzetten naar een gezamenlijke propositie voor cliënten die gebruik maken van de Participatiewet bij de gemeenten. Hierbij ook in acht genomen de mogelijke combinaties/samenwerking met de Wmo, ZVW en WLZ.

 

De stuurgroep bestaat uit Sjoerd van het Erve (Weener XL) Eddy van Doorn (Reinier van Arkel), Jan Simons (WSD).

 

Stand van zaken

In de vergadering van 28 juni 2017 heeft de stuurgroep besloten om invulling te geven aan de uitgesproken ambitie. Dat houdt onder andere in dat vanaf 1 oktober 2017 de groepen ‘montage’ en ‘inpak’ van Reinier van Arkel over gaan naar de WSD (Blizo) te Vught. Het gaat om een groepje mensen, die werkzaamheden in inpak en montage verrichten als onderdeel van hun herstelproces. Al enige jaren zorgt ons verkoopteam voor het werk voor deze groep mensen. In totaal zijn dat circa 10 tot 15 mensen per dagdeel. Werktijden van deze groep wijken af van de werktijden van Blizo. 

 

Wat betekent dit voor medewerkers van WSD-Blizo?

Samen met Frans van Uden (werkleider) en Britt de Haar (personeelsfunctionaris) hebben we zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden bij WSD-Blizo. De kleine productieruimte (achter de tussenwand) is uitstekend geschikt voor de mensen van Reinier van Arkel. Het is namelijk belangrijk dat deze groep mensen, zeker voorlopig, apart kan werken. De productie van cartridges verplaatsen we naar  de grote productieruimte. Belangrijk is dat er voldoende bewegingsruimte blijft tussen de verschillende productielijnen en ook dat krijgt de aandacht. 

 

Projectgroep

Aan de projectgroep is opdracht gegeven om deze stap in de periode tot 1 januari 2018 uit te werken en te implementeren. De vaste projectgroep bestaat uit: Theo Keijzers (WSD), Annemarie Goulmy (Weener XL) en Petya van Vliet (Reinier van Arkel). Aanvullend kunnen ook aanwezig zijn: Andrea Ossenblok (Reinier van Arkel), Britt de Haar (WSD), Carlo Onckels (WSD) en Jan Smets (Weener XL). Projectleider is Arco Diepeveen, hij rapporteert aan de projectgroep. 
Terug naar overzicht