Samen beschut werken invullen

19-03-18 11:22

WSD heeft samen met de sociale werkbedrijven IBN en Weener XL een convenant getekend met UWV om meer Wajongeren die aangewezen zijn op beschut werk, aan het werk te gaan helpen. Het gaat om de doelgroep van vóór 2015 met een beperkt arbeidsvermogen en behoefte aan veel ondersteuning. Samen willen we ons inzetten om 338 beschutte werkplekken in de regio te realiseren. Dit schept werkkansen voor mensen in deze regio die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt.

Indicatie aanvragen 

Personen die een uitkeringsrelatie hebben met een gemeente of UWV en denken tot deze doelgroep te behoren kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Zie hiervoor de verdere informatie op de website van het UWV.

Zie ook het bericht van Cedris
Terug naar overzicht