Regionaal actieplan oudere werkzoekenden

25-01-18 16:03

Ilse Vousten (accountmanager bij WSD) is vanuit het Werkgeversservicepunt Noord-Oost Brabant actief betrokken bij Projectgroep 50+. Er is een sectorplan vanuit het ministerie SZW om meer 50+ werkzoekenden aan werk te helpen: Perspectief voor 50-plussers. Het actieplan is bedoeld om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren.

Regionaal en doelgericht

Het landelijk actieplan is vertaald naar een regionaal èn doelgericht plan: Regionaal actieplan Oudere werkzoekenden. Doelstellingen zijn:- Oplossen en voorkomen werkloosheid, verbeteren arbeidsmarktpositie 50-plussers!- Zoveel mogelijk mensen meedoen, altijd de juiste kandidaat op de juiste plaats! - Werkgever staat centraal

Een structureel probleem

Zowel in het oplossen als het voorkomen van werkloosheid, zijn nog forse problemen. De werkloosheid daalt maar is onder 50-plussers nog steeds aanzienlijk. In heel Nederland zijn nu 624.000 werkzoekenden waarvan de helft ouder dan 50 jaar. Van de niet-werkende werkzoekenden in Noordoost-Brabant met in totaal 19.155 werkzoekenden is dat min of meer hetzelfde. Daar is ook 54,1% ouder dan 50 jaar. Dan hebben we het over 10.362 personen. Het is nog steeds zo dat als zij hun baan kwijtraken, zij moeilijker aan werk komen dan jongere werkzoekenden. Volgens o.a. het CPB is de hogere langdurige werkloosheid onder 55-plussers eerder een structureel dan een conjunctureel probleem. In november 2017 waren in Noordoost-Brabant 6.625 personen ouder dan 50 jaar afhankelijk van een WW-uitkering. Dat is 54% van het WW-uitkeringsbestand. Hiervan is bijna de helft (3.286 personen) ouder dan 55 jaar. Deze personen hebben een opleidingsniveau op of onder MBO-niveau. Ouderen zijn gemiddeld niet vaker maar wel langer werkzoekend. Nederland loopt gemiddeld 48 miljard euro mis door thuiszittende 50-plussers.

 

Betrek de werkgever

Ilse Vousten zoekt banen voor 50-plussers en adviseert collega's in het werkveld: focus je niet slechts op de werkzoekende maar richt je op wat de werkgever zoekt. Ga met die werkgever in gesprek en diep de functie uit. Wat wil en zoekt hij precies? Laat de werkgever ook benoemen waarom hij niet zou kiezen voor een 50+-kandidaat. Haal vervolgens de vooroordelen weg en zet daar de vele voordelen van een 50-plusser tegenover. Besef dat het draait om de behoefte van de werkgever. Denk samen met hem/haar over een goede oplossing.

Zij geeft nog een paar concrete tips:
- zoek niet naar een functie maar naar werk (inzet op vaardigheden)
- kijk naar kansrijke beroepen: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/overstapberoepen

- kijk naar overstap beroepen: https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen/overstapberoepen

- denk aan bijscholing: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-leren

- zet het CV van je kandidaat op de speciale website Talenten uit Noord-Oost Brabant: http://talentuitnoordoostbrabant.nl/

- proefplaatsingen/no- risk polis vanaf 56 jaar
- actief verspreiden van ‘good’ practices

De ervaring van Kevin de Haas, trainer Werkacademie, met 50-plussers die ook deelnemen aan de sollicitatietraining, is dat zij in de praktijk  voornamelijk uitstromen op motivatie en in/via hun eigen netwerk.
Terug naar overzicht