Ondernemers verwachten minimale ondersteuning nodig te hebben

25-08-20 09:30

De gemeenten Best, Oirschot, Nuenen en Son & Breugel zijn samen met Dienst Dommelvallei en WSD gestart om ondernemers die de tweede Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aangevraagd hebben te ondersteunen. Het doel van ondersteuning is te voorkomen dat deze ondernemers bijstandsafhankelijk worden als de tweede Tozo-regeling afloopt op 1 oktober.

 

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen kunnen gebruik maken van de Tozo-regeling. Dit is een noodvoorziening die financiële hulp biedt aan ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De eerste regeling liep tot 1 juni. De tweede regeling loopt tot 1 oktober. 130 Ondernemers uit Best, Oirschot, Nuenen en Son & Breugel hebben zich aangemeld voor de tweede Tozo-regeling. Om deze ondernemers extra te ondersteunen hebben de vier gemeenten in beeld gebracht welke ondersteuningsbehoefte de ondernemers na 1 oktober, wat ondernemers nodig hebben om hun bedrijf weer succesvol voort te zetten en hoe zij straks (mogelijk op een andere plek) op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit trainingen of coaching. 

 

Het merendeel van de ondernemers verwacht door te kunnen gaan met het eigen bedrijf of gaat werken in loondienst. Twaalf van hen gaven aan mogelijk een bijstandsuitkering nodig te hebben na 1 oktober. Deze groep zal actief benaderd worden met als doel om hun perspectief op de arbeidsmarkt te vergoten en het aanvragen van een bijstandsuitkering te voorkomen. Ook de ondernemers die nog niet gesproken zijn zullen benaderd worden door de vier gemeenten om hun ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen.

 

Gemeenten, Dienst Dommelvallei en WSD houden de ontwikkelingen rondom Corona en de instroom van nieuwe doelgroepen in de bijstand nauwlettend in de gaten en blijven ondernemers daar waar nodig ondersteunen.   
Terug naar overzicht