Minister Koolmees en inburgering

26-07-18 09:53

Minister Koolmees wil investeren in nieuwkomers en hen sneller naar werk begeleiden. Daarom gaat de regie op inburgering naar gemeenten. Dat staat in de Contourenbrief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer. Het sociale leenstelsel wordt afgeschaft en gemeenten krijgen de mogelijkheid om trajecten in te kopen.

Al eerder pleitten gemeenten samen met vluchtelingenorganisaties en taalaanbieders voor minder versnippering en voor meer regie op de inburgering. De Kabinetsplannen vinden ook steun in de SER-signalering ‘Vluchtelingen en werk; een nieuwe tussenbalans’ van afgelopen voorjaar. Het rapport adviseert om vluchtelingen zo vroeg mogelijk te ondersteunen om deel te nemen aan de maatschappij. Daarbij spelen het combineren van taal, onderwijs en werk een belangrijke rol. Ook het belang van nauw samenwerken van werkgevers en werknemers zodat vergunninghouders in beeld komen bij werkgevers wordt in het rapport genoemd.

Cedris, de koepelorganisatie van sociale werkbedrijven, SBCM en stichting Vluchtelingenwerk hebben Regioplan opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar duale taal- en werktrajecten voor statushouders. Deze zomer wordt dit onderzoek afgerond. Een voorproefje van de resultaten is gepresenteerd tijdens het congres ‘De waarde van werk’ op 21 juni. Het inburgeringsinitiatief van Meierijstad dat WSD op het moment aan het uitvoeren is, is een voorbeeld van een duaal taal- en werktraject.
Terug naar overzicht