Inburgeren nieuwe stijl

07-05-18 22:03

Op maandag 7 mei is gemeente Meierijstad gestart met een pilot voor een innovatief inburgeringsprogramma voor vergunninghouders. Acht inwoners van Meierijstad nemen deel aan het nieuwe programma waarin het gelijktijdig werken en leren van Nederlands centraal staat. Na afloop van het programma hebben de inburgeraars straks hun inburgeringsexamen gehaald.

Inburgeren in Nederland is de afgelopen jaren geen succes gebleken. Recent onderzoek liet zien dat van de in 2014 gearriveerde asielmigranten (27 duizend mensen) na anderhalf jaar 4 procent een baan had gevonden, en na tweeënhalf jaar 11 procent. “Een van de redenen die vaak genoemd wordt is dat inburgeren en werk slecht te combineren zijn met als resultaat dat er weinig mensen aan het werk komen en dat bovendien vaak inburgeringsexamens niet gehaald worden. Reden voor de gemeente Meierijstad om voor een andere aanpak te kiezen”, stelt Menno Roozendaal, wethouder Werk, jeugd en cultuur.

In opdracht van Meijerijstad gaat sociaal werkbedrijf WSD het inburgeringsprogramma uitvoeren. Het programma is in nauwe samenwerking met vergunninghouders door WSD ontwikkeld en stelt werk centraal.  Het leren van de taal staat volledig ten dienste van het werk. Vergunninghouders leren de taal door te doen, vaak op de werkvloer. Zij krijgen op het werk hulp van collega’s en daarnaast volgen ze praktische taallessen. “Door dit programma is de vergunninghouder in staat om werk en het leren van Nederlands te combineren waardoor iemand aan het eind van het programma ook aan de inburgeringsverplichting voldoet. Nu gaat het nog om een pilot maar als de aanpak aanslaat willen wij veel meer vergunninghouders gaan begeleiden.” Legt Ester van Heugten van WSD uit.
Terug naar overzicht