Inburgeren bij WSD

26-10-17 16:09

Vergunninghouders vormen een steeds grotere groep binnen het totaal aantal bijstandsgerechtigden. Percentages hierover lopen uiteen van 25 tot 40%. Vandaar dat WSD de dienstverlening voor vergunninghouders wil uitbreiden met als doel het ontzorgen van haar gemeenten. De uitbreiding van de dienstverlening zal bestaan uit het bieden van een compleet en vernieuwend inburgeringspakket.

In het inburgeringsprogramma van WSD zijn twee unieke punten te herkennen.

  1. Bij WSD worden vergunninghouders niet alleen maar in een klaslokaal gezet. Bij WSD staat werk centraal en wordt het leren van de taal gekoppeld aan werk, bijvoorbeeld door de inzet van taalmaatjes en praktische taallessen.
  2. Het tweede unieke punt betreft de inzet van vergunninghouders bij de ontwikkeling en uitvoering van het WSD inburgeringsprogramma, zodat het programma beter is afgestemd op deze doelgroep en we bruggenbouwers hebben tussen verschillende culturen.


Oriëntatiefase

Het programma start met een oriëntatiefase, die wordt afgesloten met een Persoonlijk Plan, een Talentscan en het tekenen van de Participatieverklaring. In de oriëntatiefase wordt gestart met een eerste oriëntatie op werk in combinatie met praktische taaltraining. Tevens worden trainingen verzorgd in het kader van de Participatieverklaring. Hierdoor krijgen vergunninghouders veel geleerd over de normen en waarden in Nederland, maar ook zaken als hoe werkt het openbaar vervoer in Nederland?


Verdere inburgeringsprogramma 

Het opleveren van het Persoonlijk Plan en de Talentscan is een wegingsmoment voor alle partijen (gemeente, WSD en vergunninghouder). Wanneer besloten wordt tot het volgen van het verdere inburgeringsprogramma bij WSD betekent dit een commitment van alle partijen voor de komende twee jaar. Dat is de looptijd van het programma. In die twee jaar wordt een combinatieprogramma aangeboden van werk, taallessen en trainingen in het kader van Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis Nederlandse Maatschappij (verplichte onderdelen van het inburgeringsexamen). Gedurende dit programma zijn taalcoaches, taalmaatjes en vergunninghouders in alle fasen beschikbaar.

 

Het te ontwikkelen inburgeringsprogramma is een aanvulling op de huidige dienstverlening aan vergunninghouders. Ook de op maat gemaakte projecten voor onze gemeenten blijven bestaan en in de toekomst nog steeds mogelijk. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ester van Heugten, Coördinator vergunninghouders, 06-144 225 82, e.v.heugten@wsd-groep.nl 


 
Terug naar overzicht