Gemeente Oirschot en WSD gaan krachten bundelen

22-02-18 14:57

 

Ondertekening overeenkomst servicebedrijf 

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat haar omgeving mooi, schoon en veilig blijft want dan kunt u zich thuis voelen. Zowel de buitendienst van de gemeente als de WSD zijn werkzaam in onze openbare ruimte. Dit willen we graag zo goed mogelijk doen, zo dicht mogelijk bij onze inwoners. Daarom zijn vanaf 1 januari 2018 de buitendienst van de gemeente Oirschot en de WSD informeel, als Servicebedrijf, gaan samenwerken. Op 20 februari 2018 ondertekende burgemeester Judith Keijzers-Verschelling en algemene directeur van WSD Jan Simons een samenwerkingsovereenkomst. 

Samenwerking

Vanaf 1 januari 2018 is er een nauwere samenwerking tussen beide partijen die ervoor zorgt dat de continuïteit van het onderhoud van de openbare ruimte en de benodigde capaciteit en kwaliteit gegarandeerd blijven. Dit is de basis voor een groeimodel richting het toekomstig Servicebedrijf. Want we willen dienstenpakket uitbreiden én de samenwerking met de inwoners en marktpartijen verbeteren. Wethouder van Hoof: ‘’De samenwerking met de WSD in een gezamenlijk servicebedrijf staat voortaan garant voor een uitstekend onderhoud van onze openbare ruimte. Door hun aanwezigheid in de buurten en wijken zijn ze ook onze ogen en oren en kunnen we samen met de WSD snel inspelen op vragen. Met trots zien we dat het servicebedrijf al werkt, zo was de storm in januari heel snel opgeruimd’’.

Werkgelegenheid speciale doelgroepen

In 2018 willen beide partijen, als servicebedrijf, de samenwerking verder ontwikkelen. Specifiek voor de uitvoering van het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte en serviceverlening naar de inwoners van Oirschot. Daar hoort ook de ontwikkeling van werkgelegenheid voor specifieke doelgroepen bij. Wethouder van Hoek: ‘’De samenwerking met WSD in het servicebedrijf leidt er toe dat er voor onze gemeente voor nu en de toekomst een groot aantal werkplekken blijven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het servicebedrijf gaat ook dienen als plek waar mensen weer toe kunnen groeien naar de arbeidsmarkt, dit geldt bijvoorbeeld voor vluchtelingen, langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten’’. Algemeen directeur WSD Jan Simons:  “Ik ben heel trots dat we deze samenwerking met elkaar tot stand hebben gebracht. De gemeente Oirschot is blijven investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze samenwerking versterken de doelen elkaar: een schone, fijne woon- en werk-omgeving en het aan het werk helpen en houden van mensen die daar hulp bij nodig hebben.   
Terug naar overzicht