Coördinator Vergunninghouders

25-07-17 11:27

Ester van Heugten is begonnen als coördinator vergunninghouders. Zij gaat voor WSD allesomvattende inburgeringstrajecten, van scholing tot werk, opzetten. Ester: “Eigenlijk gaat het om een ‘één-loketgedachte’. Als een gemeente met de vraag komt om een statushouder te begeleiden willen wij het complete inburgeringstraject kunnen aanbieden: taalscholing, begeleiding naar werk en invulling geven aan de participatieverklaring. Op dit moment moet de statushouder zelf de school kiezen waar de inburgering gevolgd zal worden, maar de rol van de gemeente is groot en gaat de komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder groeien. Daar kunnen wij op anticiperen.” Om tot een goed en duurzaam aanbod te komen vindt Ester met name goede verhoudingen met alle betrokken partijen belangrijk. Het gaat er om om samen op te trekken om een instrument te ontwikkelen dat de statushouder en de gemeenschap verder helpt.

 

In de afgelopen jaren is de diensteverlening van WSD aan vergunninghouders sterk gegroeid. Na een eerste pilotgroep zijn de trajecten continue verbeterd in nauwe samenwerking met onder andere ervaringsdeskundigen, vluchtelingenwerk en onze gemeenten. Ondertussen staat er na meer dan 90 trajecten een sterk programma met veel potentie om verder te groeien richting de één-loketgedachte die Ester hierboven schildert. De belangstelling voor dit concept is niet beperkt tot de regio. Het ministerie van Sociale Zaken en COA zien in de benadering een mogelijke oplossing voor de vastlopende inburgering. Het ministerie wil de nieuwe benadering van WSD dan ook als een pilot gebruiken om te kijken of de één-loketgedachte in de praktijk goed werkt en of de verantwoordelijkheid voor inburgering niet beter bij gemeenten kan worden neergelegd. Ook de belangstelling bij gemeenten is groot: maar liefst vier gemeenten willen nu al meedoen aan de pilot. Het gaat immers om een grote groep vergunninghouders, een groot maatschappelijk probleem en een grote schadelastbeperking mocht de pilot slagen. Het project vergunninghouders heeft dan ook een grote strategische waarde voor WSD.

 

Ester heeft ruime ervaring in gemeenteland op het gebied van statushouders en mensen in de bijstand. Recentelijk heeft zij een studie Nederlands recht afgerond. Ester woont samen met haar echtgenoot Ralf en haar vier kinderen in Den Bosch.
Terug naar overzicht