Raadsinformatiebijeenkomst Prototypen

26-11-18 11:54

Op woensdag 7 november was er een raadsinformatiebijeenkomst bij Cultureel Centrum ’T Spectrum in Schijndel.

Doel

Doel van deze bijeenkomst was om raadsleden bij te praten over de huidige stand van zaken met betrekking tot de prototypen. Hoe zijn de verschillende gemeenten gevaren met het experimenteren met de prototypen?

Programma van de bijeenkomst

Gespreksleider en host Neeltje van der Heijden opende met een interview met Ed Mathijsen, de voorzitter van het bestuur van WSD. Ze hebben teruggekeken op het proces tot nu toe. Daarna is de groep opgesplitst in drie groepjes die in workshops kennis konden nemen van de drie verschillende prototypen. Na de pauze werden er plenair nog de nodige vragen gesteld aan het forum projectleiders. Vragen die opgehaald waren in de verschillende workshops. Tot slot gaf Ed Mathijsen nog een klein doorkijkje over hoe verder richting besluitvorming.

Betrokken en actief publiek

De 70 aanwezige raadsleden uit onze tien gemeenten toonden zich een heel betrokken publiek dat actief deelnam aan de discussies zowel plenair als in de workshops. Er hing een prettige sfeer die uitnodigde om nog wat na te borrelen en zaken door te praten . Theo Keijzers, directeur Innovatie en Projecten vat het kernachtig samen: “Het is uitstekend verlopen.”

Vorige bijeenkomsten

Het is de derde bijeenkomst voor raadsleden over dit onderwerp. De eerste was in Vught en ging over de ontwikkeling van de prototypen. De tweede was in Nuenen en vond plaats aan de vooravond van de besluitvorming van gemeenten over welke type prototype het beste zou passen bij de betreffende gemeente. Deze bijeenkomst betreft de stand van zaken van de experimenten van de verschillende gemeenten.

Laatste bijeenkomst

Eind mei, begin juni is de vierde en laatste bijeenkomst gepland met als onderwerp de eindevaluatie. Dan zal er een eerste aanzet komen van conclusies, aanbevelingen met betrekking tot de koers van WSD vanaf 2020 en verder.
Terug naar overzicht