Bestuur

         

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste orgaan binnen de gemeenschappelijke regeling en telt 21 leden. Het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling WSD bestaat uit 10 leden benoemd door en uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en ziet toe op een juiste uitvoering van het door het algemeen bestuur vastgesteld beleid. Het dagelijks bestuur kent een vaste adviseur.
 

  

                                                                                                 

Johan Bijlsma (AB)

Raadslid gemeente Son en Breugel

Caroline van Brakel (AB/DB) 

Wethouder gemeente Nuenen

Johan van den Brand (AB/DB)

Wethouder gemeente Haaren

Eric van den Broek (AB/DB)

Wethouder gemeente Boxtel

Raf Daenen (AB)

Wethouder gemeente Oirschot   

Saskia Heijboer (AB/DB)

Wethouder gemeente Vught                

Caspar van Hoek (AB/DB)

Wethouder gemeente Oirschot

Marischka Klotz (AB)

Raadslid gemeente Meierijstad

Peet van de Loo (AB/DB)

Wethouder gemeente Best 

Ed Mathijssen (voorzitter AB/DB)

Wethouder gemeente Sint-Michielsgestel 

Diny Pennings (AB)

Raadslid gemeente Sint-Michielsgestel

Thijs Reijnen (AB)

Raadslid gemeente Haaren

Menno Roozendaal (AB/DB)

Wethouder gemeente Meierijstad

Jan Simons (secretaris AB/DB)

Algemeen Directeur

Peter Smit (AB/DB)

Wethouder gemeente Oisterwijk 

Toine van de Ven (AB)

Raadslid gemeente Vught

Sjef Verhoeven (AB)

Wethouder gemeente Oisterwijk

Kees Vortman (AB/DB)

Wethouder gemeente Son en Breugel

Herman van Wanrooij (AB)

Wethouder gemeente Boxtel

Willemijn van Werkum (AB)

Raadslid gemeente Nuenen 

Annegien Wijnands (AB)

Wethouder gemeente Best 

 

 


  

 

Jan Simons is algemeen directeur van WSD en als zodanig secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

 

Vergaderdata algemeen bestuur     

 Woensdag 22 maart 2017                      
 

 20.00 - 22.00 uur 
 

 Woensdag 12 juli 2017                             
 

 20.00 - 22.00 uur 
 

 Woensdag 25 oktober 2017               

 20.00 - 22.00 uur
 

 Woensdag 20 december 2017                    
 

 20.00 - 22.00 uur 


 

Vergaderdata dagelijks bestuur                                

20 januari 2017 (DB)
 

17 februari 2017 (DB)
 

22 maart 2017 (AB en DB)
 

14 april 2017 (DB)

19 mei 2017 (DB)

23 juni 2017 (DB) 

23 juni 2017 (DB)

12 juli 2017 (AB en DB) 

22 september 2017 (DB)
 

25 oktober 2017 (AB en DB)

24 november 2017 (DB)

20 december 2017 (AB en DB)