Wettelijke plaatsingsvormen en instrumenten vanuit de Participatiewet

Detacheren met loonkostensubsidie

Dit instrument is bedoeld voor cliënten die zelfstandig niet in staat zijn ten minste het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Meer info

Beschut werken nieuw

Beschut werken is een vorm van werken waarin personen, die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, in een dienstverband worden opgenomen.

Meer info

Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief werk- en trainingstraject waarin WSD de praktische arbeidsmogelijkheden van een cliënt inventariseert en vergroot.

Meer info

Loonwaardemeting

WSD verricht loonwaardemetingen voor gemeenten. Met de uitkomst van de loonwaardemeting kan de de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Meer info