Prestatieladder Socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.


Voordelen van het gebruik van de PSO voor bedrijven

  • Het wordt zichtbaar dat bedrijven socialer ondernemen ten opzichte van andere organisaties.
  • Diverse gemeenten, waterschappen, provincies en woningbouwverenigingen vragen de PSO uit bij opdrachten, in het kader van social return bij aanbestedingen.
  • Sommige gemeenten vragen de PSO uit bij subsidieverordeningen.
  • Reguliere organisaties vragen de PSO uit bij opdrachten.

Voordelen van het gebruik van de PSO voor gemeenten

  • Stimuleert bedrijven en organisaties om socialer te ondernemen en de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie structureel goed in te bedden in de organisatie.
  • Hulpmiddel voor inkopers: de PSO kan de huidige praktijk bij social return verbeteren.
  • Hulpmiddel bij de werkgeversbenadering: bedrijven die er belang bij hebben, nemen uit zichzelf initiatief om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te plaatsen.
  • Zicht op de sociale werkgevers in de regio (preferente werkgevers).

Meer informatie over PSO vindt u bij het Adviespunt Social Return.