Werkprogramma

Werken met loonkostensubsidie

Dit instrument is bedoeld voor cliënten die zelfstandig niet in staat zijn ten minste het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Meer info

Beschut werken

Beschut werken is een vorm van werken waarin personen, die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, in een dienstverband worden opgenomen.

Meer info