Werkacademie

De Werkacademie is een intensief trainings- en werktraject om deelnemers zo snel mogelijk, in maximaal 10 weken, te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De deelnemers zijn uitkeringsafhankelijk en hebben geen werk. 

Doel

Het doel van de Werkacademie is werk! Dat kan regulier of met behulp van een loonkostensubsidie als er sprake is van een verminderde loonwaarde.

Doelgroep

De deelnemers hebben nog geen werk. Zij hebben een veronderstelde loonwaarde van 30-100% maar hebben nog een zetje nodig om naar regulier of gesubsidieerd werk door te stromen.

Instroomcriteria:

• gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

• beheersing van de Nederlandse taal op instructieniveau waarbij mondelinge woordenschat en begrip belangrijk zijn in verband met het volgen van de training.

• beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en kunnen werken: geen schuldproblematiek die nog gestructureerd moet worden, geen werkstraf of detentie in het vooruitzicht, kinderopvang is geregeld.

Wat biedt de Werkacademie?

Een inspirerend en uitdagend trainingstraject, waarin een deelnemersgroep van 10 tot 15 deelnemers gedurende maximaal 6 weken de tools krijgt aangereikt om te solliciteren. Daarnaast dient de Werkacademie als een diagnose-instrument om tijdens het traject de capaciteiten van iedere deelnemer te onderzoeken. Als

een reguliere baan (nog) niet mogelijk is vanwege een verminderde loonwaarde behoort de bemiddeling naar een baan met LKS tot de mogelijkheden. Dit gebeurt altijd na overleg met de opdrachtgever.

 

Het aanbod bestaat uit twee componenten:

1. Training (4 dagdelen per week)

2. Netwerken (in de vorm van huiswerkopdrachten)

1. Training (4 dagdelen per week)

Vanaf dag 1 van de Werkacademie wordt het vinden of hebben van werk ingezet met als doel duurzame uitstroom.

 

Beoogde doelen:

• opdoen van zelfvertrouwen;

• inzicht in motivatie en drijfveren;

• sociale oriëntatie: samenwerken, primaire werknemersvaardigheden;

• regelmatig dag- / nachtritme;

• inzicht in ‘locus of control’;

• realistische zoekrichting;

• verkrijgen van een helder persoonlijk profiel;

• Werk!

 

De Werkacademie maakt gebruik van de TalentScan. Deze scan wordt bij de start van de training afgenomen. Uit de scan komen de talenten en kwaliteiten van de deelnemer duidelijk naar voren.

2. Netwerk

Het gebruik maken van het netwerk is gericht op het binnenhalen en/of creëren van zoveel mogelijk vacatures. Hieraan wordt invulling gegeven door een intensieve vorm van structurele marktbewerking en de inzet op werkgeversbetrokkenheid. Ook het activeren van het netwerk van de deelnemer hoort hierbij.

 

Beoogde doelen:

• heldere persoonlijke presentatie (Elevator Pitch);

• Werk!

Nazorg

Voor deelnemers die na de training nog geen werk hebben gevonden bestaat de mogelijkheid om aansluitend en gedurende maximaal 2 maanden gebruik te maken van de sollicitatiebegeleiding die WSD biedt. De nazorg is voor de opdrachtgever kosteloos.

Rapportage

Binnen twee weken na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage van het verloop van de training, het gerealiseerde resultaat en/of een eventueel advies. Een weergave van de indicatieve loonwaarde, gebaseerd op de ervaring tijdens de training is daarvan een onderdeel.

Praktische info

Start Werkacademie : bij voldoende aanmeldingen; minimaal 10 deelnemers

Deelnemersgroep : minimaal 10, maximaal 15 deelnemers

Start selectie groep : uiterlijk 2 weken vóór aanvang training

Duur : maximaal 6 weken

Trainingsdagen : maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Locatie Werkacademie : in overleg met de opdrachtgever

Vervoer : eigen vervoer

Wijze van aanmelding : aanmeldformulier WSD

Kosten : zie actuele contractspecificatie