Werkacademie Jongeren

De Werkacademie Jongeren is een intensief trainingsprogramma waarin jongeren geleerd wordt de regie op hun eigen loopbaan te nemen.

 

Doel

Het doel van de Werkacademie Jongeren is jongeren te leren om zelf initiatief voor hun loopbaan te pakken. Jongeren leren zelf keuzes maken en vinden het vertrouwen in zichzelf terug. Zo willen we elke jongere een stap laten zetten in de eigen ontwikkeling zodat hij/zij zo regulier mogelijk aan de slag kan en/of aan de slag blijft.

Doelgroep

Alle jongeren tussen 18-27 jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt qua opleidingsniveau of werkervaring. Het gaat zowel om jongeren die nog een baan moeten vinden als om jongeren die al een baan hebben.

Instroomcriteria

• Leeftijd tot maximaal 27 jaar;

• Gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.

• Beheersing van de Nederlandse taal op instructieniveau waarbij mondelinge woordenschat en begrip belangrijk zijn in verband met het volgen van de training.

• beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt: geen werkstraf/detentie in het verschiet en eventuele kinderopvang is geregeld.

Wat biedt de Werkacademie Jongeren?

Een afwisselend en dynamisch trainingstraject waarbij in een groep van 8-10 deelnemers gedurende 4 weken wordt getraind. Om hun vaardigheden te ontwikkelen, volgen de jongeren een werkprogramma naast de trainingen. De jongeren die al een baan hebben, brengen het geleerde op hun eigen werkplek in de praktijk.

Het werkprogramma start vanaf week 2 en duurt ook 4 weken waarbij in de 5e week dus alleen nog gewerkt wordt. De trainingen worden gegeven in een omgeving die aansprekend is voor jongeren. Het trainingsaanbod is volledig afgestemd op de doelgroep waarbij werkvormen elkaar afwisselen. De jongeren worden zowel fysiek als cognitief uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dit alles in een veilige leeromgeving waarin er van elke deelnemer een goed beeld gevormd kan worden van wat nodig en passend is voor een volgende stap. Zo dient de Werkacademie Jongeren ook als diagnose instrument om de individuele kwaliteiten en talenten van de jongeren te onderzoeken.

Het aanbod bestaat uit op maat gemaakte trainingen op het gebied van zelfinzicht, werknemersvaardigheden, communicatie, sociale media, zichzelf presenteren etc. Tijdens deze trainingen wordt gebruik gemaakt van gastsprekers/workshops uit het bedrijfsleven en de topsport. Verder wordt de TalentScan ingezet om de talenten en kwaliteiten van de jongeren in beeld te brengen.

Nazorg

Vanaf 2 maanden na afloop van de training organiseert de trainer een drietal terugkomdagen voor de jongeren. Tijdens deze dagen bespreekt de trainer de voortgang op de leerdoelen en worden deze eventueel bijgesteld.

Rapportage

Binnen twee weken na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage van het verloop van de training en een advies over de vervolgstap van de jongere. Deze rapportage wordt ook persoonlijk naar de jongeren gericht en met hen gecommuniceerd.

Praktische info

Start Werkacademie Jongeren : bij voldoende aanmeldingen; minimaal 8 deelnemers
Deelnemersgroep : minimaal 8, maximaal 12 deelnemers
Start selectie groep : uiterlijk 2 weken vóór aanvang training
Duur : training: 4 weken en 4 dagdelen per week
Werk : 4 weken vanaf de 2e week
2 maanden na afloop 3 terugkomdagen
Trainingsdagen : maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Locatie : in overleg met de opdrachtgever
Vervoer : eigen vervoer
Wijze van aanmelding : aanmeldformulier WSD
Kosten : zie actuele contractspecificatie