Sollicitatiebegeleiding

Sommige mensen hebben kortstondig extra hulp nodig bij het solliciteren. WSD biedt deze vorm van begeleiding aan cliënten van gemeenten aan.

Doel

Deelnemers leren effectiever solliciteren en zijn daarmee in staat hun weg op de arbeidsmarkt zelfstandig weer snel te vinden.

Doelgroep

Door de gemeente aangemelde deelnemers zijn mensen met vermoedelijk een korte tot geen afstand tot de arbeidsmarkt die wat extra begeleiding nodig hebben in het sollicitatieproces.

 
Praktische informatie

De begeleiding duurt maximaal 4 dagdelen. De sollicitatiebegeleiding wordt geboden op iedere vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur bij WSD, Schouwrooij 20 in Boxtel. In de reguliere schoolvakanties gelden aangepaste tijden.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De klantmanager van de gemeente meldt de deelnemer aan bij WSD. De aanmelding wordt voorzien van een korte probleem- en doelstelling. De klantmanager verwijst de kandidaat zelf naar de sollicitatiebegeleiding. De klantmanager is van harte welkom bij het kennismakingsgesprek. Flexibele instroom is mogelijk.

 

De trainer van WSD voert bij aanvang een kennismakingsgesprek met de deelnemer. Tezamen met de informatie die door de gemeente is verstrekt bij de aanmelding vormt dit het uitgangsbeeld. De trainer stemt zijn begeleiding hierop af, waardoor maatwerk ontstaat.

 

De begeleiding kan betrekking hebben op:

• het perfectioneren van het cv;

• leren zoeken naar passende vacatures en inzetten van netwerken;

• leren schrijven van een effectieve sollicitatiebrief;

• gebruik van communicatiemiddelen en social media in het sollicitatieproces; 

• presenteren tijdens het sollicitatiegesprek;

• Do’s & Don’ts bij het solliciteren;

• doornemen van en matchen op bij WSD bestaande, reguliere vacatures.

 

De begeleiding duurt maximaal 4 dagdelen. Tussentijds krijgt de deelnemer (huiswerk) opdrachten rondom praktisch solliciteren. Als de deelnemer voor het einde van de begeleidingsperiode een baan vindt, stroomt hij uit.

Terugkoppeling

De trainer communiceert naar de klantmanager:

• aan- en afwezigheid, telefonisch/per mail;

• aan het einde: de vorderingen, gedrag, eindresultaat en een vervolgadvies.

De trainer maakt hierbij gebruik van het standaard formulier.