Jobhunting

De arbeidsmarkt is fors in beweging, het vinden van een passende werkgever met een passende vacature is niet eenvoudig. Voor veel werkzoekenden is het dan ook lastig om een werkplek te vinden en vaak is er extra hulp nodig bij het daadwerkelijk solliciteren. WSD biedt voor deze cliënten van de gemeente een passende vorm van begeleiding aan.

 

Doel

De inzet van een jobhunter heeft tot doel om aan de hand van een zoekplan, planmatig, met de deelnemer samen op zoek te gaan naar een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt.

Doelgroep

Door de gemeente aangemelde deelnemers zijn mensen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt. Er is vermoedelijk sprake van een loonwaarde van 80 tot 100%. Meestal is er sprake van onvoldoende kennis van de arbeidsmarkt. In veel gevallen heeft de deelnemer een beeld van de arbeidsmarkt dat niet aansluit bij zijn/haar werkervaring en opleiding. Ook spelen arbeidsmarkttechnische factoren zoals leeftijd, werkloosheidsduur en (gebrek aan) opleiding een belemmerende rol.

Aanpak

Als eerste stap stellen de jobhunter en de deelnemer samen een goed cv op en bespreken ze de wensen en kansen uitgebreid. Dit resulteert in een zoekplan waarin sprake is van een realistische kijk op de arbeidsmarkt. Er worden realistische functies benoemd die aansluiten bij de opleidingsachtergrond en werkervaring van de deelnemer. Aansluitend wordt geformuleerd wat nodig is om een nieuwe baan te vinden. De jobhunter begeleidt de deelnemer bij zijn/haar contacten met potentiële werkgevers. Jobhunter en deelnemer bereiden gesprekken voor en evalueren deze waarbij de jobhunter de deelnemer zo zelfstandig mogelijk laat functioneren. De deelnemer leert op deze manier zelfstandig contact te leggen met de werkgevers. De jobhunter maakt gebruik van het brede relatienetwerk van WSD en haar partners. Als er geen zicht is op passende functies binnen dit relatienetwerk pleegt de jobhunter koude acquisitie om een passende werkgever te vinden. De jobhunter fungeert hierin richting potentiële werkgevers als breekijzer waar het moet en als kruiwagen waar het kan. Bij de inzet van jobhunting is er altijd sprake van een concreet eindresultaat. Het eerste doel is het vinden van een nieuwe werkplek.

Mocht dit doel niet worden bereikt dan heeft de deelnemer na het traject andere doelen gerealiseerd: hij/zij heeft een realistische beeld van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, de deelnemer is in staat om zelf naar vacatures te zoeken, weet hoe hij in contact kan komen met potentiële werkgevers en weet hoe hij een goed sollicitatiegesprek voert.

Duur

De samenwerking tussen jobhunter en deelnemer duurt maximaal 3 maanden. Als het beoogde doel na deze periode niet is gerealiseerd overleggen de klantmanager en de jobhunter over een passend vervolg.

Hoe gaat dit in z’n werk?

De klantmanager meldt de deelnemer aan bij WSD. De klantmanager en de jobhunter hebben gezamenlijk een gesprek met de potentiële deelnemer. De jobhunter beoordeelt tijdens dit kennismakingsgesprek of de deelnemer gebaat is bij de inzet van deze dienstverlening. Bij een positieve beoordeling wordt de inhoud van het traject bepaald. De jobhunter overlegt met de klantmanager over eventuele ondersteunende middelen die voor het invullen van een baan ingezet kunnen worden.

Terugkoppeling

De jobhunter communiceert bijzonderheden met de klantmanager. Bijzonderheden zijn successen, stagnaties en/of nieuwe informatie. Elk traject wordt afgesloten met een eindverslag dat de jobhunter naar de klantmanager mailt.

Uw investering

Zie voor de actuele kosten de geldende contractspecificatie.