Werken met behoud van uitkering

Werk met behoud van uitkering is een diagnose- en activeringsproduct. Deelnemers gaan vanuit een uitkeringssituatie voor een afgesproken periode aan de slag in arbeid. De doelgroep waar Werken met behoud van uitkering zich op richt, zijn deelnemers die geen werk hebben en middels werk geactiveerd moeten worden. Er is vermoedelijk sprake van een loonwaarde tussen de 20 en 100 procent. De duur van het traject ligt meestal tussen de 3 en 6 maanden en wordt bepaald door u als opdrachtgever. 


Procedure

De opdrachtgever meldt een deelnemer aan voor Werken met behoud van uitkering. De consulent van WSD gaat met de deelnemer in gesprek en desgewenst ook met de opdrachtgever. De consulent bepaalt met de opdrachtgever het verdere verloop van het traject. Vervolgens wordt de deelnemer op een werkplek in algemeen geaccepteerde arbeid geplaatst. Het uitgangspunt hierbij is ‘zo regulier mogelijk’. Dan zoekt de consulent dus een werkplek bij voorkeur bij een reguliere werkgever. 

 

Rapportage

De opdrachtgever en de consulent stemmen op voorhand de doelstellingen van het traject, de contactfrequentie en de manier waarop de opdrachtgever op de hoogte wordt gebracht af. De opdrachtgever ontvangt na afloop van het traject een eindverslag met de bevindingen en een advies voor mogelijk verdere re-integratie. 

De deelnemer wordt op afstand begeleid door een consulent van WSD en dagelijks door zijn leidinggevende. Deze begeleiding heeft betrekking op: 

  • inwerken op de werkplek;
  • maken en naleven van trajectafspraken; 
  • verbeteren van functiegerichte vaardigheden; 
  • inzichtelijk krijgen van arbeidsmogelijkheden.