Loonwaardemeting

Voor het bepalen van de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie is de loonwaardemeting leidend. De gemeente is verantwoordelijk voor de vaststelling van loonwaardes. In opdracht van gemeenten verricht WSD loonwaardemetingen. 

Doel

Meten van de loonwaarde van een deelnemer in een specifieke functie op een bepaald moment waarmee de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie kan worden vastgesteld.

Doelgroep

Deelnemers vanuit de doelgroep die werken in een proefplaatsing of in een dienstverband binnen de kaders van de Participatiewet. 

Duur

Daar waar Werkpartners van WSD de (aspirant) werkgever is, borgt de consulent van WSD de tijdigheid van de loonwaardemeting. De eerste loonwaardemeting moet nog tijdens de proefplaatsing worden verricht. Alle vervolgmetingen zijn afhankelijk van de geldigheidsduur van de eerdere meting. De doorlooptijd van de loonwaardemeting is 4 weken wanneer Werkpartners van WSD niet de (aspirant) werkgever is.

Hoe gaat dit in z’n werk?

Wanneer een proefplaatsing of een dienstverband via Werkpartners van WSD loopt, stemmen de klantmanager van de gemeente en de consulent van WSD af wie wanneer de loonwaardemeting verricht. Wanneer een gemeente zelf een proefplaatsing of een dienstverband met LKS heeft gerealiseerd, dus buiten WSD om, kan de gemeente de loonwaardemeting wel door WSD laten verrichten. 

WSD heeft opgeleide en gecertificeerde loonwaardespecialisten in dienst. Zij zijn bevoegd om met de volgende systemen loonwaardes te meten:

·         Matchcare

·         CompetenSYS

·         Dariuz 

Afhankelijk van de woonplaats van de (aspirant) werknemer moet een van de hierboven genoemde systemen worden gebruikt. Na de ontvangen opdracht neemt de loonwaardespecialist contact op met de werkgever waar de deelnemer werkzaam is om een afspraak te maken. Het gaat vervolgens om het meten van de loonwaarde in de functie waarin de deelnemer werkzaam is. Deze vindt daarom op de werkplek zelf plaats. Zowel de werkgever als de deelnemer zorgen voor relevante informatie en de loonwaardespecialist begeleidt dat proces. Loonwaardes worden gemeten op een drietal elementen: tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Dat is wettelijk vastgelegd en geldt dus voor elk systeem. De loonwaardespecialist verzamelt alle relevante informatie en verwerkt deze in het gebruikte systeem. Dit leidt tot een concreet rapport loonwaarde dat opgeleverd wordt aan zowel de werkgever als aan de opdrachtgever.