Inburgeren met WSD

Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen en gehuisvest zijn in een gemeente, zijn zij verplicht om in te burgeren. WSD gelooft dat inburgeren sneller en beter gebeurt via een intensief inburgeringsprogramma dat zowel de werk- als de taalvaardigheden ontwikkelt. 

Doel

Vergunninghouders burgeren optimaal in. Werk is een centrale component in het inburgeringsprogramma. Het leren van de Nederlandse taal  staat ten dienste van het werk. Door dit programma is de vergunninghouder in staat om binnen de wettelijke termijn aan de inburgeringsverplichting te voldoen. Via taalstages heeft de deelnemer werkervaring opgedaan met als ultieme doel: een betaalde baan.

Doelgroep

Het gaat om vergunninghouders die recent zijn gehuisvest in de gemeente en moeten gaan inburgeren. 

Duur

Voor de totale inburgering bestaat een wettelijke termijn van maximaal 3 jaar. 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De gemeente meldt de potentiële deelnemer aan bij WSD. Tijdens de intake krijgt de deelnemer uitleg over het programma en wordt het Nederlands taalniveau door middel van een toets bepaald.

Vanaf dag 1 staat de methodiek TaalDoen in het programma centraal. Iedere deelnemer krijgt 3 dagdelen per week op een praktische manier Nederlandse taallessen aangeboden van een NT2 docent. Tegelijkertijd volgt de deelnemer gedurende een halfjaar een dagdeel per week workshops die door een ONA-trainer worden gegeven. In deze workshops worden verschillende thema’s ten aanzien van het inburgeren in de Nederlandse maatschappij behandeld. Ook krijgt iedere deelnemer een persoonlijke Talentscan waaruit de talenten en de kwaliteiten van de deelnemer blijken.

Vanaf de 3de maand wordt de taalstage toegevoegd. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de deelnemer kent de Taalstage een intensiteit van 2 tot 4 dagdelen per week. Getrainde taalbuddy’s zijn bij elke Taalstage actief betrokken om iedere deelnemer verder te helpen bij de ontwikkeling van de praktische (vak)taal- en werkvaardigheden.

In het eerste jaar wordt de Participatieverklaring getekend.

Vanaf de 7de maand en afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemer wordt ingezet op een zo regulier mogelijke baan. Deelnemers die nog niet zo ver zijn kunnen via de Praktijkleerlijnen of via een dienstverband met loonkostensubsidie verder inhoud geven aan hun ontwikkeling. Parallel loopt nog steeds het programma TaalDoen!

Zodra de deelnemer het niveau heeft behaald om het inburgeringsexamen te kunnen afleggen, regelt WSD dat. Het examen wordt uiterlijk binnen 3 jaar afgelegd.

Kenmerk van deze dienstverlening is dat het leren van de Nederlandse taal vooral praktisch, in echte werk/leer situaties, vorm krijgt. Daardoor zijn deelnemers 24-32 uur per week bezig met het beoefenen en leren van het Nederlands. Zij worden als het ware ondergedompeld in de Nederlandse taal. Daarnaast leren zij werken volgens de Nederlandse standaard. 

Samenwerking

Binnen dit inburgeringsprogramma werkt WSD nauw samen met:

  • NT2 taaldocenten
  • Taalbuddy’s
  • Tolken 
  • Regionale werkgevers
  • Vluchtelingenwerk
  • ONA-trainers van de Werkacademie

 

Na afloop

WSD beoogt een sluitende aanpak. Al tijdens of anders na het behalen van het inburgeringsexamen kan de deelnemer doorstromen naar:

  • Regulier werk of werk met de inzet van een loonkostensubsidie
  • Beschut werk
  • Regulier onderwijs
  • Dagbesteding of zorg

Dit gebeurt steeds in afstemming met de gemeente.