GIDS-diagnose

De GIDS-diagnose, Geïntegreerde Intake & Diagnose Stelling, is een gedegen arbeidsdiagnostisch dienst. Met de inzet van een GIDS wordt duidelijk of en op welke manier iemand het best kan re-integreren op de arbeidsmarkt. GIDS wordt ingezet nadat de reguliere diagnose onvoldoende richting heeft gegeven.

 

Doel 

Door inzet van een GIDS-onderzoek ontstaat een goed beeld van de concrete arbeidsmogelijkheden van deelnemers. Dat beeld is een prima startpunt voor re-integratie. Hoewel de arbeidsmogelijkheden van deelnemers steeds centraal staan, kan GIDS ook prima worden ingezet ter verantwoording van het besluit om geen re-integratie (meer) te verrichten. Dat gebeurt wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen arbeidsmogelijkheden bestaan; ook niet op termijn.

 
Doelgroep en Duur

Een GIDS-onderzoek is met name geschikt voor deelnemers met een veronderstelde afstand tot de arbeidsmarkt. Een GIDS-onderzoek neemt in totaal maximaal 12 weken in beslag. Dat is van aanmelding tot oplevering van het eindrapport aan de opdrachtgever. De duur is afhankelijk van de inzet van aanvullend onderzoek. 

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt een deelnemer aan voor een GIDS onderzoek. Dat kan schriftelijk of digitaal. De kandidaat wordt uitgenodigd door een arbeidsdeskundige voor een of meerdere intakegesprekken. Tijdens dat gesprek gaat de arbeidsdeskundige nader in op alle aspecten die van invloed zijn op zijn re-integratiemogelijkheden. Dat zijn aspecten als capaciteiten, ervaringen, motivatie en persoonlijke omstandigheden. 

 

Met toestemming van de deelnemer vraagt de arbeidsdeskundige relevante informatie op bij begeleidende organisaties. Op basis van de uitkomst van het intakegesprek en de ontvangen informatie bepaalt de arbeidsdeskundige of nader onderzoek nodig is om een goed en volledig beeld te krijgen van de re-integratiemogelijkheden van de deelnemer. Bij nader onderzoek gaat het om arbeidsmedisch, arbeidspsychologisch en/of arbeidsdeskundig onderzoek. Deze onderzoeken worden steeds uitgevoerd door ervaren en bevoegde artsen, psychologen en arbeidsdeskundigen.

 

Met de verzamelde informatie ontstaat een goed en volledig beeld van de belastbaarheid van de deelnemer en een globaal beeld van een mogelijk verlaagde loonwaarde (indicatieve loonwaarde). De arbeidsdeskundige zet de belastbaarheid af tegen de actuele situatie op de arbeidsmarkt en dit leidt tot een concreet en goed onderbouwd diagnoserapport en re-integratieadvies voor de opdrachtgever. In dit advies geeft de arbeidsdeskundige aan of er re-integratiemogelijkheden bestaan en hoe de deelnemer die concreet kan benutten. De opdrachtgever ontvangt hiervan een schriftelijke rapportage.