Overige diensten

Soms hebben cliënten extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om hun leven weer op de rit te krijgen of om op het werk uit de verf te komen. WSD biedt gemeenten daar verschillende diensten voor.

Loonwaardemeting

WSD verricht loonwaardemetingen voor gemeenten. Met de uitkomst van de loonwaardemeting kan de de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Meer info

Inburgeren met WSD

WSD verricht loonwaardemetingen voor gemeenten. Met de uitkomst van de loonwaardemeting kan de de hoogte van een eventuele loonkostensubsidie worden vastgesteld.

Meer info

Werken met behoud van uitkering

Werken met behoud van uitkering kan ingezet worden om cliënten te activeren en in een arbeidsritme te brengen. Het doel van werken met behoud van uitkering kan ook doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt zijn. De duur van het traject ligt meestal tussen de 3 en 6 maanden.

Meer info

GIDS-diagnose

GIDS-diagnose geeft een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden van cliënten. Dat is een goed startpunt voor re-integratie en kan dienen ter verantwoording van het sluiten van dossiers.

Meer info

Persoonlijke coaching

Mensen die langdurig niet deelnemen aan het arbeidsproces verkeren vaak ik een negatieve spiraal. Met Persoonlijke coaching krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. Persoonlijke coaching is een traject waarbij de coach de deelnemer stimuleert om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Meer info