Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief werk- en trainingstraject waarin WSD de praktische arbeidsmogelijkheden van een deelnemer inventariseert en vergroot.

&nb

Doel

Deelnemers dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. Door de inzet van werk krijgt WSD inzicht in de praktische arbeidsmogelijkheden en het verbeteren van de arbeidsvaardigheden van de deelnemer.

 

Doelgroep

De werkervaringsplaats is met name geschikt voor deelnemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen hebben nog nooit deelgenomen aan het arbeidsproces, anderen zijn er langdurig uit. Psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen.

 

Duur

De werkervaringsplaats beslaat een periode van maximaal 6 maanden of stopt op het moment dat de vooraf vastgestelde doelen gerealiseerd zijn. Is er sprake van een uitkering? Dan werkt de deelnemer met behoud van uitkering.

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt de deelnemer aan voor een werkervaringsplaats. Vervolgens nodigt een ervaren consulent of coach van WSD hem of haar uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek stellen de consulent en de deelnemer de leerdoelen op waarbij de opdracht of vraag van de opdrachtgever altijd het uitgangspunt is. Afhankelijk van de vastgestelde leerdoelen en van de belastbaarheid van de deelnemer bepalen de consulent en de deelnemer welke leerwerkplek(ken) het best aansluit(en). In de in- en externe infrastructuur van WSD zoekt de consulent een geschikte leerwerkplek en introduceert hij de deelnemer.

Tijdens de periode dat de deelnemer werkt, brengt de consulent de arbeidsmogelijkheden in beeld en traint hij waar mogelijk de vaardigheden die nog ontbreken.

Binnen het traject ligt de nadruk onder meer op:

• arbeidsgewenning: kennismaken met werk en opdoen van arbeidsritme;
• leren accepteren en omgaan met beperkingen in werk;
• in beeld brengen van de praktische belastbaarheid;
• in beeld brengen en trainen van algemene vaardigheden zoals het omgaan met collega’s en leidinggevenden, conflicthantering, zelfredzaamheid, initiatief nemen, zelfstandigheid, communicatieve vaardigheden en samenwerking;
• Nederlands taalonderwijs in de vormen van taallessen en praktisch ‘on the job’;
• geven van een indicatieve loonwaarde.

 

Rapportage

Wanneer de leerdoelen zijn vastgesteld en er een werkervaringsplaats is gevonden, schrijft de consulent een trajectplan dat hij naar de opdrachtgever verstuurt. Na afloop van het traject ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage. Daarin rapporteert de consulent de ondernomen activiteiten, de voortgang op de beschreven leerdoelen en geeft hij antwoord op de vraagstelling van de opdrachtgever.