Jobcoaching

Er zijn werknemers die extra ondersteuning nodig hebben om goed uit de verf te komen op hun werkplek. Een ervaren jobcoach van WSD geeft adviezen en reikt hulpmiddelen aan waardoor zij beter gaan functioneren in het werk.

 

Doel

Het doel van jobcoaching is de arbeidsgeschiktheid van een werknemer voor een specifieke werkplek te verbeteren, te behouden of te herstellen zodat de jobcoach zichzelf overbodig maakt en de deelnemer voldoende handvatten heeft om zelfstandig optimaal te functioneren.  

 

Doelgroep

Alle deelnemers die werkzaam zijn of op korte termijn aan het werk gaan en die coaching op hun werkplek nodig hebben om de arbeidsgeschiktheid voor dat werk te verbeteren, te behouden of te herstellen. Het zijn doorgaans mensen op de treden 4, 5 en 6 van de participatieladder.

 

Hoe gaat dit in z’n werk?

De opdrachtgever meldt de deelnemer die al werkt of binnenkort aan het werk gaat aan voor jobcoaching. 

De jobcoach neemt contact op met de opdrachtgever voor een nadere toelichting en het maken van afspraken. Vervolgens vindt kennismaking plaats met de deelnemer en met de werkplek. Aan de hand van de vraagstelling van de opdrachtgever en in relatie tot de werkplek, beschrijven de jobcoach en de deelnemer samen de coachingsdoelen. Deze zijn steeds concreet geformuleerd zodat voor alle partijen transparant is wanneer wat gebeurt en wie daarvoor verantwoordelijk is.

De coach stelt zijn werkwijze zodanig af op de deelnemer en zijn werkomgeving dat het effect van de coaching maximaal is. Afhankelijk van de situatie en de wensen bestaat de jobcoaching uit:

 

  • introduceren van de deelnemer op de werkplek;
  • aanleren en structureren van werknemersvaardigheden;
  • bemiddelen in concrete werksituaties of werkconflicten;
  • adviseren over mogelijke aanpassingen op de werkplek;
  • verbeteren van de werkhouding van de deelnemer, zoals het leren omgaan met collega’s en nakomen van afspraken;
  • adviseren van de leidinggevende van de deelnemer over de aansturing en begeleiding op de werkplek.

Dit gebeurt meestal in persoonlijk contact met de deelnemer, zijn leidinggevende en/of directe collega’s. 

 

Rapportage

Voor aanvang van de jobcoaching ontvangt de opdrachtgever het coachplan. Na afloop van de coaching ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage waarin beschreven staat hoe aan de beschreven doelen is gewerkt en in hoeverre deze zijn gerealiseerd. De opdrachtgever en de coach spreken onderling af wanneer en in welke vorm de opdrachtgever tussentijds wordt geïnformeerd.

 

Duur

De duur van de jobcoaching verschilt per situatie. De opdrachtgever en de jobcoach maken in overleg afspraken over de aard, de duur en de frequentie van de begeleiding.

 
Uw investering

Voor jobcoaching betaalt u een uurtarief. De omvang van de coaching bepaalt u als opdrachtgever uiteraard zelf. Zie voor het meest actuele uurtarief de geldende contractspecificatie.