Ontwikkelprogramma

Werken met loonkostensubsidie

Dit instrument is bedoeld voor cliënten die zelfstandig niet in staat zijn ten minste het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

Meer info

Werkervaringsplaats

De werkervaringsplaats is een intensief werk- en trainingstraject waarin WSD de praktische arbeidsmogelijkheden van een cliënt inventariseert en vergroot.

Meer info

Werkacademie jongeren

De Werkacademie is een intensief trainings- en werkprogramma om cliënten in maximaal 10 weken te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De cliënten zijn uitkeringsafhankelijk en hebben geen werk.

Meer info

Ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de algemene voorziening ‘arbeidsmatige dagbesteding’ opgenomen. Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van verkoopbare producten of het leveren van diensten. Het biedt de doorgaans kwetsbare deelnemer structuur en een zinvolle invulling van de dag.

Meer info

Participatie vergunninghouders

Participatie vergunninghouders is een intensief activerings- en werktraject waarin de participatiemogelijkheden van vergunningshouders maximaal worden benut door de gecombineerde inzet van training, arbeidsoriëntatie en werk.

Meer info

Woonomgevingsploeg (WOP)

De WOP is een samenwerkingsverband tussen een plaatselijke woningbouwvereniging, een gemeente en WSD. Het gaat hierbij om onderhoudswerkzaamheden van de woningbouwvereniging met de inzet van mensen die tot de Participatiewet behoren.

Meer info

Jobcoaching

Ook zijn er cliënten die extra ondersteuning nodig hebben om goed uit de verf te komen op hun werkplek. Voor deze cliënten is er Jobcoaching. Een ervaren jobcoach van WSD geeft adviezen en reikt hulpmiddelen aan hen en hun leidinggevenden waardoor zij beter gaan functioneren.

Meer info

Training en opleiding

WSD verzorgt met de WSD Academie trainingen en opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen door een training of opleiding een stap richting regulier werk zetten. Naast het bestaande aanbod is ook maatwerk mogelijk. We stellen graag een op maat programma voor u samen.

Meer info

Planregie

De dienst Planregie is een intensief en integraal begeleidingstraject dat door de deelnemer en zijn planregisseur, tezamen met het sociale en professionele netwerk van de deelnemer vorm krijgt en afgelegd wordt.

Meer info