Planregie

Planregie is een intensief en integraal begeleidingstraject. De deelnemer en planregisseur bepalen de inhoud van het traject samen met het sociale en professionele netwerk van de deelnemer. Planregie is gebaseerd op de ZelfredzaamheidMatrix (ZRM) en daardoor goed geschikt voor mensen met complexe problematiek en mensen die al in de dagbesteding werken.

Wat is het doel?

Het doel is om een deelnemer zo veel mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt. Op een manier die past bij de kwaliteiten, wensen en doelen van de deelnemer. Dit is daarom een echt maatwerktraject. Het hoogste doel is regulier werk, andere opties zijn vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding of een baan met loonkostensubsidie.

Voor wie?

Dit traject is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die nu in de dagbesteding werken en al eerder hebben gewerkt met consulenten zonder resultaat. Het traject past bij mensen die de wens en de potentie hebben om weer aan het werk te gaan.

Hoe lang duurt het traject?

De deelnemer krijgt 26 weken lang intensieve begeleiding van onze planregisseur.

Hoe gaat dit in z’n werk?

Na aanmelding door de gemeente start het traject met een ZRM-gesprek tussen de deelnemer, de planregisseur en de consulent van de gemeente. De ZRM is hét instrument om de zelfredzaamheid op verschillende domeinen te beoordelen.

Vanaf het tweede gesprek betrekt de planregisseur ook het netwerk van de deelnemer. Deze gesprekken leiden samen met de ingevulde ZRM tot een plan met concrete ontwikkeldoelen. Denk hierbij aan het realiseren van bijvoorbeeld: psychische hulpverlening, (arbeidsmatige) dagbesteding, activiteiten buiten het huis, schuldsanering, verslavingszorg of arbeidsbemiddeling. In deze fase denkt de planregisseur buiten de gebaande paden.

In dit traject is ook het netwerk van de deelnemer verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. De planregisseur coördineert en ondersteunt hierbij. Omdat de doelen na 26 weken behaald moeten zijn, moet er resultaatgericht gewerkt worden.

Na drie en zes maanden voert de planregisseur opnieuw ZRM-gesprekken. De deelnemer vult de matrix dan ook opnieuw in. Zo houden we de voortgang van het traject in de gaten en bekijken we of de doelen behaald worden. Als dat niet zo is, moeten de doelen misschien worden aangepast. De regisseur zorgt er ook voor dat alle partijen nog op één lijn zitten wat betreft het traject.

Rapportage

De opdrachtgever ontvangt binnen acht weken na de aanmelding het uitgewerkte plan. Na afloop van het traject zorgt de planregisseur voor een eindverslag met alle resultaten en een vervolgadvies. Relevante gebeurtenissen tijdens het traject worden direct besproken met de opdrachtgever.

Praktische informatie

Kijk voor de kosten naar de actuele contractspecificatie. Wil je meer informatie over dit traject of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met Kees Brugmans via k.brugmans@wsd-groep.nl. Bellen kan ook, naar 06 13 92 76 41. Je kan ook meer informatie opvragen bij de consulent van WSD in je gemeente.


Marina Simons

Marina Simons

Manager trajecten

0411-650111

m.simons@wsd-groep.nl

Meer informatie of een kandidaat aanmelden?

WSD professionals in mensenwerk